Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Radio

(Lana Del Rey)

XEM VIDEO

LYRIC:
Not even they can stop me now
Boy, I'll be flying overhead
Their heavy words can't bring me down
Boy I've been raised from the dead

No one even knows how hard life was
I don't even think about it now because
I've finally found you
Oh, sing it to me

Now my life is sweet like cinnamon
Like a fucking dream I'm living in
Baby love me cause I'm playing on the radio
(How do you like me now?)

Pick me up and take me like a vitamin
'Cause my body's sweet like sugar venom oh yeah
Baby love me cause I'm playing on the radio
(How do you like me now?)

American dreams came true somehow
I swore I'd chase until I was dead
I heard the streets were paved with gold
That's what my father said

No one even knows what life was like
Now I'm in LA and it's paradise
I've finally found you
Oh, sing it to me

Now my life is sweet like cinnamon
Like a fucking dream I'm living in
Baby love me cause I'm playing on the radio
(How do you like me now?)

Pick me up and take me like a vitamin
'Cause my body's sweet like sugar venom oh yeah
Baby love me 'cause I'm playing on the radio
(How do you like me now?)

Now my life is sweet like cinnamon
Like a fucking dream I'm living in
Baby love me 'cause I'm playing on the radio
(How do you like me now?)

Now my life is sweet like cinnamon
Like a fucking dream I'm living in
I've finally found you
Oh, sing it to me

Now my life is sweet like cinnamon
Like a fucking dream I'm living in
Baby love me 'cause I'm playing on the radio
(How do you like me now?)

Pick me up and take me like a vitamin
'Cause my body's sweet like sugar venom oh yeah
Baby love me 'cause I'm playing on the radio
(How do you like me now?)

Now my life is sweet like cinnamon
Like a fucking dream I'm living in
Baby love me 'cause I'm playing on the radio
(How do you like me now?)

Pick me up and take me like a vitamin
'Cause my body's sweet like sugar venom oh yeah
Baby love me 'cause I'm playing on the radio
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Không, ngay cả khi lúc này họ chặn em lại
Chàng trai à, em sẽ bay lên trời cao
Những từ ngữ nặng nề của họ cũng chẳng níu em xuống được
Chàng trai à, em đã sống lại từ cõi chết

Không ai biết cuộc sống này đã khó khăn thế nào
Em còn chả nghĩ về nó lúc này nữa vì
Cuối cùng em cũng đã thấy anh
Ôi, hãy hát lên với em nhé

Cuộc sống của em giờ đây ngọt ngào như quế
Rất giống một giấc mơ và em đang sống trong đó
Cưng yêu em vì em đang biểu diễn trên đài phát thanh
(Làm thế nào để anh thích em đây!)

Hãy vực em dậy và nắm lấy em như một viên vitamin ấy
Vì cơ thể em ngọt ngào như một lời nịnh nọt nham hiểm vậy oh yeah
Cưng yêu em vì em đang biểu diễn trên đài phát thanh
(Làm thế nào để anh thích em đây?)

Giấc mơ nước Mỹ đã thành hiện thực bằng cách này hay cách khác
Em thề sẽ theo nó cho đến khi chết đi thì thôi
Em nghe nói đường phố nơi đây được lát bằng vàng
Cha em đã nói thế đấy

Không ai biết cuộc sống là như thế nào
Bây giờ em đang ở Los Angeles và nơi đây là thiên đường
Cuối cùng em cũng tìm thấy anh
Ôi, hãy hát lên với em nhé

Cuộc sống của em giờ đây ngọt ngào như quế
Rất giống một giấc mơ và em đang sống trong đó
Cưng yêu em vì em đang nói trên đài phát thanh
(Làm thế nào để anh thích em bây giờ!)

Hãy vực em dậy và nắm lấy em như một viên vitamin ấy
Vì cơ thể em ngọt ngào như một lời nịnh nọt nham hiểm vậy oh yeah
Cưng yêu em vì em đang nói trên đài phát thanh
(Làm thế nào để anh thích em bây giờ!)

Cuộc sống của em giờ đây ngọt ngào như quế
Rất giống một giấc mơ và em đang sống trong đó
Cuối cùng em cũng tìm thấy anh
Ôi, hãy hát lên với em nhé

Cuộc sống của em giờ đây ngọt ngào như quế
Rất giống một giấc mơ và em đang sống trong đó
Cuối cùng em cũng tìm thấy anh
Ôi, hãy hát lên với em nhé

Cuộc sống của em giờ đây ngọt ngào như quế
Rất giống một giấc mơ và em đang sống trong đó
Cưng yêu em vì em đang nói trên đài phát thanh
(Làm thế nào để anh thích em bây giờ!)

Hãy vực em dậy và nắm lấy em như một viên vitamin ấy
Vì cơ thể em ngọt ngào như một lời nịnh nọt nham hiểm vậy oh yeah
Cưng yêu em vì em đang nói trên đài phát thanh
(Làm thế nào để anh thích em bây giờ!)

Cuộc sống của em giờ đây ngọt ngào như quế
Rất giống một giấc mơ và em đang sống trong đó
Cưng yêu em vì em đang nói trên đài phát thanh
(Làm thế nào để anh thích em bây giờ!)

Hãy vực em dậy và nắm lấy em như một viên vitamin ấy
Vì cơ thể em ngọt ngào như một lời nịnh nọt nham hiểm vậy oh yeah
Cưng yêu em vì em đang nói trên đài phát thanh


Bài hát của: Lana Del Rey:

1.
Without You
Everything I want I have: Money, notoriety and rivieras. I even think I found God In the flash bulbs of the pretty cameras, Pretty cameras, pretty cameras. Am I glamorous? Tell me...
2.
Diet Mtn Dew (Diet Mountain Dew)
You’re no good for me Baby you’re no good for me You’re no good for me But baby I want you, I want you Diet mountain dew, baby, New York City Never...
3.
Lucky Ones
Let's get out of this town, baby we're on fire Everyone around here seems to be going down, down, down If you stick with me I can take you...
4.
Off To The Races
My old man is a bad man But I can't deny the way he holds my hand And he grabs me, he has me by my heart He doesn't mind I have...
5.
Radio
Not even they can stop me now Boy, I’ll be flying overhead Their heavy words can’t bring me down Boy I've been raised from the dead No one even knows how hard life...
6.
This Is What Makes Us Girls
Remember how we used to party up all night Sneaking out and looking for a taste of real life Drinking in the small town firelight (Pabst Blue Ribbon on ice) Sweet sixteen and we...
7.
Video Games
Swinging in the backyard Pull up in your fast car Whistling my name Open up a beer And you say get over here And play a video game I'm in his favorite sun dress Watching me get...
8.
Summertime Sadness
Kiss me hard before you go Summertime sadness I just wanted you to know That baby you're the best I got my red dress on tonight Dancing in the dark in the pale moonlight Got my...
9.
Blue Jeans
Blue jeans, White shirt Walked into the room you know you made my eyes burn It was like James Dean, for sure You so fresh to death & sick as ca-cancer You...
10.
Dark Paradise
All my friends tell me I should move on I'm lying in the ocean, singing your song Ahhh, that's how you sing it Loving you forever, can't be wrong Even though...
11.
Lolyta
One, one Would you be mine, would you be my baby tonight Could be kissing my fruit punch lips in the bright sunshine Cause I like you quite a lot,...
12.
Born To Die
My, who me, my Feet don't fail me now Take me to the finish line Ohh my heart it breaks every step that I take But I'm hoping at the gates, They'll...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net