Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Red Star

(The Birthday Massacre)

XEM VIDEO

LYRIC:
It's my red star
It's my red star (can't let go)

Best of cruel intentions
Binding what they fail to mention
No truth
All pretension
Raise your hand to give attention

You'd give it
We'd take it
You'd build it
We'd break it
You sign and we erase it
You'd feel it
We'd fake it

It's my red star (steal it)
It's my red star (can't let go)
It's my red star (conceal it)
It's my red star
Oh no...

Wasted education
Celebrating imitation
Misplaced admiration
Speaking for a generation

You'd give it
We'd take it
You'd build it
We'd break it
You sign and we erase it
You'd feel it
We fake it

It's my red star (steal it)
It's my red star (can't let go)
It's my red star (conceal it)
It's my red star
Oh no...
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Đó là ngôi sao đỏ của tôi
Đó là ngôi sao đỏ của tôi (chẳng thể cất bước)

Phần lớn những ý định tàn ác
Ràng buộc những gì người ta quên không đề cập đến
Không có thật
Đều là khoe khoang
Bạn hãy giơ tay lên để gây sự chú ý

Bạn muốn cho nó đi
Thì chúng tôi giữ nó lại
Bạn muốn xây dựng nó
Thì chúng tôi phá hủy nó
Bạn viết dấu hiệu và chúng tôi xóa đi
Bạn muốn cảm nhận được nó
Thì chúng tôi giả mạo nó

Đó là ngôi sao đỏ của tôi (trộm nó)
Đó là ngôi sao đỏ của tôi (chẳng thể cất bước)
Đó là ngôi sao đỏ (giấu nó)
Đó là ngôi sao đỏ của tôi
Không...

Nền giáo dục nghiện ngập
Tán dương sự bắt chước
Sự ca tụng đặt nhầm chỗ
Đang phát biểu thay cho cả một thế hệ

Bạn muốn cho nó đi
Thì chúng tôi giữ nó lại
Bạn muốn xây dựng nó
Thì chúng tôi phá hủy nó
Bạn viết dấu hiệu và chúng tôi xóa đi
Bạn muốn cảm nhận được nó
Thì chúng tôi giả mạo nó

Đó là ngôi sao đỏ của tôi (trộm nó)
Đó là ngôi sao đỏ của tôi (chẳng thể cất bước)
Đó là ngôi sao đỏ (giấu nó)
Đó là ngôi sao đỏ của tôi
Không ...


Bài hát của: The Birthday Massacre:

1.
Red Star
It's my red star It's my red star (can't let go) Best of cruel intentions Binding what they fail to mention No truth All pretension Raise your hand to give attention You'd give it We'd take it You'd build...
2.
In The Dark
All these broken pieces left unglued Should never find their way Into the hands of someone like you I'm in the dark I'm alone around you I've never been here before Nobody here to get me...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net