Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Right Here

(Brandy)

XEM VIDEO

LYRIC:
When you feel
Your heart's guarded
And you see
The break started
When the clouds
Have all departed
You'll be right
Here with me

B Rock
Uh
Darkchild
You'll be right
Here with me
Oh-oh
You'll be right
Here with me

When your life
Is going too fast
Off the train tracks
I can slow it down
Just when you think
You bout to turn back
Scared you might crash
I'll be your ground

Chorus:
When you feel
Your heart's guarded
And you see
The break started
When the clouds
Have all departed
You'll be right
Here with me
When your tears
Have dried from cryin'
And the world
Has turned to silent
When the clouds
Have all departed
You'll be right
Here with me

I'll be right
Here with you
You'll be right
Here with me
I'll be right
Here with you
You'll be right
Here with me

When you're so trapped
And there's just no key
And you can't breathe
I'll breathe for you
The fire's got you down
On both knees
And the walls
Are closing
In but
I'll be
Breakin' through
And when you feel alone
Imma be ya home
When others come and go
Ya know I got you

Chorus:
When you feel
Your heart's guarded
And you see
The break started
When the clouds
Have all departed
You'll be right
Here with me
When your tears
Have dried from cryin'
And the world
Has turned to silent
When the clouds
Have all departed
You'll be right
Here with me

I will be there
Right be side
You every step
You take
I will be
Your strength
Your shelter
Shield you
From the rain

When you feel

Chorus (2x):
When you feel
Your heart's guarded
And you see
The break started
When the clouds
Have all departed
You'll be right
Here with me
When your tears
Have dried from cryin'
And the world
Has turned to silent
When the clouds
Have all departed
You'll be right
Here with me

I'll be right
Here with you
You'll be right
Here with me
I'll be right
Here with you
You'll be right
Here with me
I'll be right
Here with you
You'll be right
Here with me
I'll be right
Here with you
You'll be right
Here with me
Yeah
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Khi bạn cảm thấy
Trái tim mình được bảo vệ
Và bạn thấy
Vết nứt rạn bắt đầu
Khi những đám mây
Đều đã trôi xa
Bạn sẽ lập tức
Ở đây cùng với tôi

Nhạc rock Brandy

Đứa con bóng đêm
Bạn sẽ lập tức
Ở đây cùng với tôi
Ô-ôi
Bạn sẽ lập tức
Ở đây cùng với tôi

Khi cuộc đời của bạn
Diễn ra quá vội vàng
Trật đường ray
Tôi có thể làm nó chậm lại
Ngay khi bạn nghĩ
Bạn chuẩn bị quay lại
Sợ rằng bạn sẽ tan vỡ
Tôi sẽ là đất mẹ an toàn cho bạn

[Điệp khúc]
Khi bạn cảm thấy
Trái tim mình được bảo vệ
Và bạn thấy
Vết nứt rạn bắt đầu
Khi những đám mây
Đều đã trôi xa
Bạn sẽ lập tức
Ở đây cùng với tôi
Khi những giọt nước mắt của bạn
Đã hoàn toàn khô cạn
Và thế giới
Đã trở nên tĩnh lặng
Khi những đám mây
Đều đã trôi xa
Bạn sẽ lập tức
Ở đây cùng với tôi

Tôi sẽ lập tức
Ở đây cùng với bạn
Bạn sẽ lập tức
Ở đây cùng với tôi
Tôi sẽ lập tức
Ở đây cùng với bạn
Bạn sẽ lập tức
Ở đây cùng với tôi

Khi bạn mắc mứu giữa trùng vây
Và chẳng có chìa giải thoát
Và bạn không thể thở được
Tôi sẽ thở cho bạn
Ngọn lửa làm bạn gục ngã
Trên đôi chân
Và những bức tường
Đóng im ỉm
Nhưng
Tôi sẽ
Phá vỡ
Và khi bạn cảm thấy cô đơn
Tôi sẽ là gia đình của bạn
Khi những kẻ khác đến rồi đi
Bạn biết tôi có bạn

[Điệp khúc]

Tôi sẽ hiện diện
Ngay bên cạnh bạn
Mỗi bước
Bạn đi
Tôi sẽ là
Sức mạnh của bạn
Che chắn cho bạn
Bảo vệ bạn
Khỏi cơn mưa

Khi bạn cảm thấy

[Điệp khúc] [x2]

Tôi sẽ lập tức
Ở đây cùng với bạn
Bạn sẽ lập tức
Ở đây cùng với tôi
[x4]


Bài hát của: Brandy:

1.
I Can't Wait
Turn me up a little louder! I started writing the music in my head, I'm gonna find no words while I'm still open there, You give me hope,...
2.
Fall (ft. Natasha Bedingfield)
Fall, fall, fall fall, fall, fall Fa-fa-fall I wanna lose myself with love Let you have me completely If I give you all my trust Can I just, let me...
3.
Human
I’ve said sorry over a thousand times Is there anything to say to you to help you dry your eyes? I would make it all better if I could, I’ll help...
4.
Long Distance
LONG DISTANCE - BRANDY There's only so many songs that I can sing to pass the time. And I'm running out of things to do to get you off my mind (oh...
5.
True
TRUE In your arms I feel right at home, That's the feeling I ain't felt before. If you're feeling the same way then let me know, Cause there's nothing worse than being...
6.
Right Here
When you feel Your heart's guarded And you see The break started When the clouds Have all departed You'll be right Here with me B Rock Uh Darkchild You'll be right Here with me Oh-oh You'll be right Here with me When your life Is going too...
7.
Full Moon
Verse 1: Boy, I saw you soon as you came bouncing through the door You and your mans and them just took over the floor Started doing your thing And it made me notice...
8.
The boy is mine
The Boy Is Mine Brandy and Monica Brandy- Excuse me, can I please talk to you for a minute Monica- uh huh, sure, you know you look kinda familiar Brandy- Yeah,...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net