Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Rock Around The Clock

(Bill Haley)

XEM VIDEO

LYRIC:
One, two, three o'clock, four o'clock, rock,
Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock,
Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock,
We're gonna rock around the clock tonight.

Put your glad rags on and join me, hon,
We'll have some fun when the clock strikes one,
We're gonna rock around the clock tonight,
We're gonna rock, rock, rock, 'til broad daylight.
We're gonna rock, gonna rock, around the clock tonight.

When the clock strikes two, three and four,
If the band slows down we'll yell for more,
We're gonna rock around the clock tonight,
We're gonna rock, rock, rock, 'til broad daylight.
We're gonna rock, gonna rock, around the clock tonight.

When the chimes ring five, six and seven,
We'll be right in seventh heaven.
We're gonna rock around the clock tonight,
We're gonna rock, rock, rock, 'til broad daylight.
We're gonna rock, gonna rock, around the clock tonight.

When it's eight, nine, ten, eleven too,
I'll be goin' strong and so will you.
We're gonna rock around the clock tonight,
We're gonna rock, rock, rock, 'til broad daylight.
We're gonna rock, gonna rock, around the clock tonight.

When the clock strikes twelve, we'll cool off then,
Start a rockin' round the clock again.
We're gonna rock around the clock tonight,
We're gonna rock, rock, rock, 'til broad daylight.
We're gonna rock, gonna rock, around the clock tonight.
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Một, hai, ba, bốn giờ, hãy cùng nhau quay cuồng
Năm, sáu, bảy giờ, tám giờ, hãy cùng đu đưa
Chín, mười, mười một, mười hai giờ, hãy quay cuồng
Cúng ta sẽ quậy suốt 24 giờ luôn cho coi.

Hãy mặc quần áo đẹp và nhập bọn cũng chúng tôi
Chúng ta sẽ cùng vui và khi đồng hồ chỉ một giờ
Chúng ta sẽ quậy tưng bừng cả đêm
Chúng ta sẽ quay cuồng, đu đưa tới khi mặt trời tỏa rạng
Đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau quậy tưng bừng.

Khi kim đồng hồ điểm hai, ba và bốn
Nếu ban nhạc hụt hơi ta sẽ gào to hơn nữa
Đêm nay chúng ta sẽ quậy tưng bừng
Chúng ta sẽ đu đưa, quay cuồng cho tới khi mặt trời tỏa rạng
Đêm nay chúng ta sẽ quậy tưng bừng.

Khi chuông đồng hồ rung đến năm, sáu và bảy giờ
Chúng ta sẽ sung sướng đến tột cùng
Đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau quậy tưng bừng
Chúng ta sẽ cùng nhau đu đưa, quay cuồng tới khi mặt trời tỏa rạng
Đêm nay chúng ta sẽ quậy tưng bừng.

Đến tám, chín, mười, mười một giờ cũng thế
Tôi sẽ càng sung hơn và bạn cũng vậy
Đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau quậy tưng bừng
Chúng ta sẽ cùng nhau đu đưa, quay cuồng tới khi mặt trời tỏa rạng
Đêm nay chúng ta sẽ quậy tưng bừng.

Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, chúng ta sẽ nghỉ ngơi chút
Rồi bắt đầu quậy tiếp
Đêm nay chúng ta sẽ quậy sẽ quậy tưng bừng
Chúng ta sẽ cùng nhau đu đưa, quay cuồng tới khi mặt trời tỏa rạng
Đêm nay chúng ta sẽ quậy tưng bừng.


Bài hát của: Bill Haley:

1.
Rock Around The Clock
One, two, three o'clock, four o'clock, rock, Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock, Nine, ten, eleven o'clock,...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net