Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Rock Me

(Melanie C)

XEM VIDEO

LYRIC:
Rock me baby (Rock me baby, rock me baby)

[Chorus]
Rock me baby,
Rock me better into the beat,
You make me wanna throw my hands in the air, air, air
Rock me baby,
Rock me, take me over come on let's go
Everybody throw your hands in the air, air, air

[Verse 1]
Waiting, for you
Will you do, what I want you to?
Beautiful, fever,
Taking me, deeper

I lose myself, in myself,
I'll meet you there, in another world
Hear the crowd, feel the drums
Here we go! Come on! Come on!

[Chorus]
Rock me baby,
Rock me better into the beat,
You make me wanna throw my hands in the air, air, air
Rock me baby,
Rock me, take me over come on let's go
Everybody throw your hands in the air air air

Stronger, deeper, music, set me free
Beating, faster, music, remedy

[Verse 2]
Snapshots, speed of sound
In my head, spinning round
Levitate, off the ground
Getting up, getting down,
Let me see you jump now!

[Chorus]

Rock me baby,
Rock me better into the beat,
You make me wanna throw my hands in the air, air, air
Rock me baby,
Rock me, take me over come on let's go
Everybody throw your hands in the air air air

Stronger, deeper, music, set me free
Beating, faster, music, remedy

[Bridge]
Rock me ba-by
Rock me-e baby
Rock me

Rock me ba-by
Rock me-e baby
Rock me

Rock meeee
Rock meeee
Rock meeee
Rock meeee

[Chorus]
Rock me baby,
Rock me better into the beat,
You make me wanna throw my hands in the air, air, air
Rock me baby,
Rock me, take me over come on let's go
Everybody throw your hands in the air air air

Stronger, deeper, music, set me free
Beating, faster, music, remedy

Rock me ba-by
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Hãy lay chuyển em anh yêu (lay chuyển, lay chuyển em)

[ĐK]
Lay chuyển em đi anh yêu
Hãy lay chuyển em
Làm em đê mê hơn trong nhịp đập
Anh muốn tay em vươn lên trời cao, trời cao
Hãy lay chuyển em đi anh yêu
Lay chuyển em,chiếm lĩnh lấy em. đến đây đi nào
Mọi người giơ tay lên trời cao nào

[Đoạn 1]
Chờ đợi anh
Anh sẽ làm những gì em muốn chứ?
Thật tuyệt vời, phấn khích
Chiếm lấy em, sâu thẳm bên trong

Em đánh mất bản thân trong chính mình
Em sẽ gặp anh ở đó, ở một thế giới khác
Lắng nghe đám đông, cảm nhận tiếng trống
Ta đi nào! Đi nào! Đi nào

[ĐK]
Lay chuyển em đi anh yêu
Hãy lay chuyển em
Làm em đê mê hơn trong nhịp đập
Anh muốn tay em vươn lên trời cao, trời cao
Hãy lay chuyển em đi anh yêu
Lay chuyển em,chiếm lĩnh lấy em. đến đây đi nào
Mọi người giơ tay lên trời cao nào

Mạnh mẽ hơn, đê mê hơn, âm nhạc, để em thoải mái
Nhập đập, nhanh hơn, âm nhạc là phương pháp

[Đoạn 2]
Chụp nhanh với tốc độ cực nhanh
Tâm trí em quay cuồng
Bay lên, khỏi mặt đất
Bay lên, bay xuống
Giờ thì hãy để em thấy anh nhảy nhót

[ĐK]
Lay chuyển em đi anh yêu
Hãy lay chuyển em
Làm em đê mê hơn trong nhịp đập
Anh muốn tay em vươn lên trời cao, trời cao
Hãy lay chuyển em đi anh yêu
Lay chuyển em,chiếm lĩnh lấy em. đến đây đi nào
Mọi người giơ tay lên trời cao nào

Mạnh mẽ hơn, đê mê hơn, âm nhạc, cho em thoải mái
Nhập đập, nhanh hơn, âm nhạc là liều thuốc

[Bridge]
Hãy lay chuyển em anh yêu
Lay chuyển em đi anh yêu
Lay chuyển em

Hãy lay chuyển em anh yêu
Lay chuyển em anh đi yêu
Lay chuyển em

Lay chuyển em đi
Lay chuyển em đi
Lay chuyển em đi
Lay chuyển em đi

[Chorus]
[ĐK]
Lay chuyển em đi anh yêu
Hãy lay chuyển em
Làm em đê mê hơn trong nhịp đập
Anh muốn tay em vươn lên trời cao, trời cao
Hãy lay chuyển em đi anh yêu
Lay chuyển em,chiếm lĩnh lấy em. đến đây đi nào
Mọi người giơ tay lên trời cao nào

Mạnh mẽ hơn, đê mê hơn, âm nhạc, cho em thoải mái
Nhập đập, nhanh hơn, âm nhạc là liều thuốc

Lay chuyển em đi anh yêu


Bài hát của: Melanie C:

1.
Think About It
I know I shouldn’t be doing this Why can’t I stop ? Butterfly’s, bloodrush, everything’d telling me to run but I’m not Only regret what you don’t do Why don’t we do what...
2.
Rock Me
Rock me baby (Rock me baby, rock me baby) [Chorus] Rock me baby, Rock me better into the beat, You make me wanna throw my hands in...
3.
I Turn To You
When the world is darker than I can understand When nothing turns out the way I planned When the sky turns gray and there's no end in sight When I can't sleep through...
4.
Northern Star
They tried to catch a falling star. Thinking that she had gone too far. She did but kept it hidden well. Until she cracked and then she fell. If all the history is true. She's...
5.
Never Be The Same Again
MELANIE C LYRICS "Never Be The Same Again" Come on. Ooh, yeah. Never be the same again. I call you up whenever things go wrong. You're always there. You are my shoulder to cry...
6.
First Day Of My Life
So I found the reason to stay alive Try a little harder see the other side Talking to myself, too many sleepless nights Try to find a meaning to...
7.
Follow Me
Follow Me Light comes in I watch you wake. Wanting you so much my heart could break. To touch your skin, to feel your hair. I'd follow you anywhere. Light goes out I watch...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net