Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Save My Life

(Xandria)

XEM VIDEO

LYRIC:
My Soul feels empty
I'm drowning in my tears
It's pain I'm learning
My Heart is aching
Got poison in my veins
In hell I'm burning

Save my life
Save my life
Let these tears be our secret
My You and I
You and I
Once we were so close
Save my life

It's all or nothing
I'm asking you to give
Let live or die
Everything is better
Than this silent lie
Say that it's no lie!

Save my life
Save my life
Let these tears be our secret
You and I
You and I
Once we were so close
Save my life

I need you to save my life

Save my life
Save my life
Let these tears be our secret
You and I
You and I
Once we were so close
Save my life
Save my life
Let me feel you breathing
In your hands
In your hands
Is the heart of mine
Save my life
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Linh hồn tôi trống rỗng
Tôi đang chết đuối trong nước mắt của tôi
Chính nỗi đau mà tôi học được
Đang khiến trái tim tôi phải chịu đựng
Chất độc chẩy trong máu,
Trong địa ngục đốt cháy cơ thể thôi

Hãy cứu lấy cuộc đời tôi
Hãy cứu cuộc đời tôi
Hãy để những giọt nước mắt là bí mật của chúng ta
Bạn và tôi
Tôi bà bạn
Chúng ta đã ở rất gần
Hãy cứu tôi

Tôi muốn bạn dành cho tôi
Tất cả hoặc không gì cả
Cùng sống hoặc chết
Mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn
Là lời nói dối trong im lặng
Nói rằng dó là nói dối!

Hãy cứu lấy cuộc đời tôi
Hãy cứu cuộc đời tôi
Hãy để những giọt nước mắt là bí mất của chúng ta
Bạn và tôi
Bạn và tôi
Trước đây chúng ta đã từng rất thân thiết
Hãy cứu cuộc đời tôi

Tôi cần bạn cứu lấy tôi

Hãy cứu lấy cuộc đời tôi
Hãy cứu cuộc đời tôi
Để những giọt nước mắt sẽ là bí mật của chúng ta
Bạn và tôi
Bạn và tôi
Một khi chúng ta đã rất gần
Hãy cứu lấy cuộc đời tôi
Hãy cứu cuộc đời tôi
Hãy để tôi thấy hơi thở của bạn
Ở trong cánh tay bạn
Trong cánh tay bạn
Là trái tim của tôi
Hãy cứu cuộc đời tôiBài hát của: Xandria:

1.
Sisters Of The Light
Follow me through the night We are sisters of the light We are daughters of sin We are laughter in the wind Follow me through the night We are sisters of the light We are wild,...
2.
Save My Life
My Soul feels empty I'm drowning in my tears It's pain I'm learning My Heart is aching Got poison in my veins In hell I'm burning Save my life Save my life Let these tears be our secret My...
3.
Winterhearted
I was a fool for what I thought was love And I tried my best to keep up what we had We had a vision, no, I had a vision And...
4.
Eversleeping
Once I travelled 7 seas to find my love And once I sang 700 songs Well, maybe I still have to walk 7000 miles Until I find the one that I belong I...
5.
So You Disappear
i breathe the scent of your hair your emerald eyes are closed there's still some music in the air feels like time no more flows we sit, you're in...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net