Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Shadow Days

(John Mayer)

XEM VIDEO

LYRIC:
Did you know that you could be wrong
And swear you're right
Some people been known to do it
All their lives

But you find yourself alone

Just like you found yourself before

Like I found myself in pieces

On my hotel floor

Hard times help me see

I'm a good man with a good heart
Had a tough time, got a rough start
And I finally learned to let it go
Now I'm right here, and I'm right now
And I'm hoping, knowing somehow
That my shadows days are over
My shadow days are over now

Well I'm not some trouble maker

And I never meant her harm

But it doesn't mean I didn't make it

Hard to carry on

Well it sucks to be honest (honest)

And it hurts to be real

But it starts to make some love

That I can finally feel

Hard times let me be

I'm a good man with a good heart
Had a tough time, got a rough start
And I finally learned to let it go
Now I'm right here, and I'm right now
And I'm hoping, knowing somehow
That my shadows days are over
My shadow days are over now
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Liệu bạn đã biết rằng bạn có thể sai
Và thề rằng bạn đúng
Một vài người được biết để làm điều đó
Tất cả họ sống

Nhưng bạn cảm thấy bản thân mình trơ trọi
Như khi bạn đã từng như thế trước đó
Cũng như tôi tìm thấy mình trong những mảnh rời rạc
Trên tầng khách sạn của tôi

Những khoảng thời gian khó khăn giúp thôi thấy rằng

Tôi là một người đàn ông tốt, với một trái tim yêu thương
Đã có một khoảng thời gian khó khăn, một sự khởi đầu khó khăn
Và tôi cuối cùng rồi cũng học được cách để cho chúng qua đi
Bây giờ tôi ở đây, và ngay bây giờ
Và tôi đang hy vọng, bằng cách nào đó tôi biết rằng
Những ngày u ám của bản thân đã chấm dứt
Chúng đang chấm dứt ngay bây giờ...

Ừ, tôi không phải kiểu hay gây phiền nhiễu
Và tôi không hề có ý khiến cô ấy đau buồn
Nhưng cũng không có nghĩa là tôi đã không gây ra chúng
Thật khó khăn để tiếp tục

Ừ, tồi tệ thật đấy khi thực lòng (thực lòng)
Và đau đớn thay khi trở nên thực tế
Nhưng nó đã bắt đầu tạo nên tình yêu
Điều mà cuối cùng rồi tôi cũng cảm nhận được

Những khoảng thời gian khó khăn đã giúp tôi được là chính mình...

Tôi là một người đàn ông tốt, với một trái tim yêu thương
Đã có một khoảng thời gian khó khăn, một sự khởi đầu khó khăn
Và tôi cuối cùng rồi cũng học được cách để cho chúng qua đi
Bây giờ tôi ở đây, và ngay bây giờ
Và tôi đang hy vọng, bằng cách nào đó tôi biết rằng
Những ngày u ám của bản thân đã chấm dứt
Chúng đang chấm dứt ngay bây giờ...


Bài hát của: John Mayer:

1.
Shadow Days
Did you know that you could be wrong And swear you’re right Some people been known to do it All their lives But you find yourself alone
 Just like you found yourself before
 Like I found...
2.
The Heart Of Life
I hate to see you cry Laying there in that position There's things you need to hear So turn off your tears and listen Pain throws your heart to the ground Love turns the whole...
3.
Do You Know Me
It's just the strangest thing I've seen your face somewhere And early evening dream A past life love affair Do you know me? At all Do you know me? At all In all my reverie I thought...
4.
Heartbreak Warfare
Lightning strike Inside my chest to keep me up at night Dream of ways To make you understand my pain Clouds of sulfur in the air Bombs are falling everywhere It's heartbreak warfare Once you want it...
5.
Back To You
Back to you It always comes around Back to you I tried to forget you I tried to stay away But it's too late Over you I'm never over Over you Something about you It's just the way you move The...
6.
Half of My Heart (Ft. Taylor Swift)
I was born in the arms of imaginary friends free to roam, made a home out of everywhere I've been then you come crashing in, like the realest thing trying my...
7.
I'm Gonna Find Another You
It's really over, you made your stand You got me crying, as was your plan But when my loneliness is through, i'm gonna find another you You...
8.
Who Says
Who says I can't get stoned Turn off the lights and the telephone Me in my house alone Who says I can't get stoned Who says I can't be free From all of the things...
9.
Free Fallin'
She's a good girl, loves her mama Loves Jesus and America too Shes a good girl, crazy 'bout Elvis Loves horses and her boyfriend too It's a long day living in Reseda There's...
10.
Daughters
I know a girl she puts the color inside of my world She's just like a maze, where all of the walls all continually change And I've done all I can...
11.
Your Body Is A Wonderland
Your Body Is A Wonderland lyrics We got the afternoon You got this room for two One thing I've left to do Discover me Discovering you One mile to every inch of Your skin like porcelain One pair...
12.
Say
Take all of your wasted honor Every little past frustration Take all of your so-called problems, Better put 'em in quotations Say what you need to say [x8] Walking...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net