Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Should It Matter

(Sissel)

XEM VIDEO

LYRIC:
I look at you
Please don't walk away
I see you're about to
There is just something I'd really like to say
So please don't walk away

I know that you're there
Still you pretend you're not
Yes I know it hurts
I have also felt the pain

So should it matter
What I do or what I've done
As long as in my heart
You're still the only one
I hear you say it
But I don't think you understand
I can be trusted now, I swear to you I can

It's been a year
a memory from my past
I know what I did wrong
I wish to change
Just to make it last
But I guess it's been too long

Easy to move on
To forget to about it all
Is that what you do, hoping I will be gone

So should it matter
What I do or what I've done
As long as in my heart
You're still the only one
I hear you say it
But I don't think you understand
I can be trusted now, I swear to you I can

If you got to know me again
Maybe then -- maybe then
We could see what what we should do
But that's all up to you
I'll be waiting for you

So should it matter
What I do or what I've done
As long as in my heart
You're still the only one
I hear you say it
But I don't think you understand
I can be trusted now, I swear to you I can

I hear you say it
But I don't think you understand
I can be trusted now, I swear to you I can
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Em nhìn anh
Xin đừng bước đi
Em nhìn anh sắp cất bước
Có đôi điều em thực sự sẽ muốn thổ lộ
Vì vậy xin đừng bước ra đi

Em biết rằng anh vẫn ở đó
Anh vẫn còn giả vờ như không
Đúng, em biết nó đớn đau
Em cũng cảm nhận được nỗi đau ấy

Vì vậy nên làm chuyện gì đây
Những gì em làm hay những gì em đã gây ra
Miễn sao trong trái tim em
Anh vẫn là người duy nhất
Em nghe anh nói ra điều đó
Nhưng em không nghĩ anh hiểu được
Giờ em có thể được tin, em thề với anh em có thể

Một năm trôi qua
Một kỷ niệm quá khứ của tôi
Em biết em đã làm sai những gì
Em ước gì để thay đổi
Để nó tồn tại mãi
Thế nhưng em đoán đã quá xa rồi

Thật dễ dàng để tiếp tục
Quên đi tất cả mọi chuyện
Đó có phải là những gì anh làm không
Để hy vọng em sẽ biến mất khỏi anh

Vì vậy nên làm chuyện gì đây
Những gì em làm hay những gì em đã gây ra
Miễn sao trong trái tim em
Anh vẫn là người duy nhất
Em nghe anh nói ra điều đó
Nhưng em không nghĩ anh hiểu được
Giờ em có thể được tin, em thề với anh em có thể

Nếu anh lại hiểu về em
Có lẽ sau đó - có lẽ sau đó
Chúng ta hiểu những gì chúng ta nên làm
Thế nhưng vì anh tất cả đã hết
Em sẽ vẫn đợi anh

Vì vậy nên làm chuyện gì đây
Những gì em làm hay những gì em đã gây ra
Miễn sao trong trái tim em
Anh vẫn là người duy nhất
Em nghe anh nói ra điều đó
Nhưng em không nghĩ anh hiểu được
Giờ em có thể được tin, em thề với anh em có thể

Em nghe anh nói ra điều đó
Nhưng em không nghĩ anh hiểu được
Giờ em có thể được tin, em thề với anh em có thể


Bài hát của: Sissel:

1.
Should It Matter
I look at you Please don't walk away I see you're about to There is just something I'd really like to say So please don't walk away I know that you're there Still you pretend you're...
2.
Sarah's Song
Mama how do I begin To explain this situation we're in Angels heard the beautiful words That you prayed And showed me the way - to you And they knew you were in love So...
3.
Someone Like You
Someone Like You Swear I made up my mind when I saw you that first time It's like you were sent from the sky the kind of love you hear about That you just...
4.
Seven Angels
SEVEN ANGELS Seven angels hide and seek games April rain and clear blue sky Humming birds are singing love songs Season's greetings from dear friends No one knows my secret garden Long forgotten yellow diary Summer breeze...
5.
Summer Snow
SUMMER SNOW It's summer snow in the deep blue sea I try to touch, but it fades away It must be a dream I will never get Just like my love that's crying...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net