Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Sink Or Swim

(Tyrone Wells)

XEM VIDEO

LYRIC:
Caught in the middle of a crossfire
Lost my balance on a high wire
Trying to figure out what to do

Pushed to the edge of my reason
Everywhere around me it's treason
I don't want to do that to you

Kamikaze airplanes in the sky
Are we going down or will we fly?
This could be a shipwreck on the shore
Or we could sail away forevermore
This time it's sink or swim, sink or swim

Hearing the song in your laughter
A melody I chase after
No one else has done this to me

Kamikaze airplanes in the sky
Are we going down or will we fly?
This could be a shipwreck on the shore
We could sail away forevermore
This time it's sink or swim

Take a deep breath, no more time left
This is what I thought I wanted
Why am I afraid?

Kamikaze airplanes in the sky
Are we going down or will we fly?
This could be a shipwreck on the shore
Or we could sail away forevermore

Kamikaze airplanes in the sky
Are we going down or will we fly?
This could be a shipwreck on the shore
Or we could sail away forevermore
This time it's sink or swim, sink or swim
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Bị bắt giữ giữa trận đột kích
Mất thăng bằng trên dây cao
Đang cố gắng để tìm ra điều gì nên làm

Bị đẩy đến chỗ lao đao của lý trí tôi
Tội phản quốc ở khắp mọi nơi xung quanh tôi
Tôi không muốn làm điều đó với bạn

Máy bay cảm tử trên bầu trời
Có phải chúng ta sẽ rơi xuống hoặc chúng ta sẽ bay lên?
Điều này có thể một con tàu đắm trên bờ
Hay chúng ta có thể lái thuyền đi mãi mãi
Lần này chỉ có chìm hoặc bơi, chìm hoặc bơi

Đang lắng nghe bài hát trong tiếng cười của bạn
Một giai điệu mà tôi theo đuổi
Không ai khác đã làm điều này với tôi

Máy bay cảm tử trên bầu trời
Có phải chúng ta sẽ rơi xuống hoặc chúng ta sẽ bay lên?
Điều này có thể một con tàu đắm trên bờ
Hay chúng ta có thể lái thuyền đi mãi mãi
Lần này chỉ có chìm hoặc bơi, chìm hoặc bơi

Hãy hít thật sâu, không còn nhiều thời gian nữa
Đây là những gì tôi đã nghĩ là mình muốn
Tại sao tôi lại sợ chứ?

Máy bay cảm tử trên bầu trời
Có phải chúng ta sẽ rơi xuống hoặc chúng ta sẽ bay lên?
Điều này có thể một con tàu đắm trên bờ
Hay chúng ta có thể lái thuyền đi mãi mãi

Máy bay cảm tử trên bầu trời
Có phải chúng ta sẽ rơi xuống hoặc chúng ta sẽ bay lên?
Điều này có thể một con tàu đắm trên bờ
Hay chúng ta có thể lái thuyền đi mãi mãi
Lần này chỉ có chìm hoặc bơi, chìm hoặc bơi


Bài hát của: Tyrone Wells:

1.
Sink Or Swim
Caught in the middle of a crossfire Lost my balance on a high wire Trying to figure out what to do Pushed to the edge of my reason Everywhere around me it's treason I don't...
2.
This Is Beautiful (OST The Vampire Diaries)
Hey get your things it's time to go You make me glad I'm not alone In silence we hear the tires upon the road I turned to you and asked you why You're so...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net