Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Slow Life

(Grizzly Bear)

XEM VIDEO

LYRIC:
I think I know whats on your mind
A couple words, a great divide
Waiting in the wings a sparing spite
Crawling out the foreground from behind

Even though you're the only one I see
If you ask, I'll cut you free
Please don't ask for chance, it'll never be...

Take anything you want its fine
Keep up the slow life for the night
Dont take it back, I'll just deny
This constant noise all the time

Even though you're the only one I see
If you ask, I'll cut you free
Please don't ask for chance
it never be, the wind in front of you

Even though you're the only one I see
If you ask, I'll cut you free
Please don't set for chance
it never be, the wind in front of you

Even though you're the only one I see
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Anh nghĩ anh biết điều gì trong đầu em
Hai từ, một sự xa cách
Chờ đợi đôi cánh một sự ác cảm rẻ tiền
Bò ra khỏi vùng đất trước mặt từ phía sau

Thậm chí mặc dù em là người duy nhất anh thấy
Nếu em thỉnh cầu, anh sẽ giải thoát em
Xin đừng thỉnh cầu thêm cơ hội nữa, nó sẽ không thành...

Hãy lấy thứ gì em muốn, ổn thôi
Ngẩng cao cuộc sống thong thả trong đêm
Đừng đem nó lại nữa, nó đã bị từ chối
Âm thanh ồn ào mọi lúc

Thậm chí mặc dù em là người duy nhất anh thấy
Nếu em thỉnh cầu, anh sẽ giải thoát em
Xin đừng thỉnh cầu thêm cơ hội nữa
Nó sẽ không thành, ngọn gió thổi trước mặt em.

Thậm chí mặc dù em là người duy nhất anh thấy
Nếu em thỉnh cầu, anh sẽ giải thoát em
Xin đừng thỉnh cầu thêm cơ hội nữa
Nó sẽ không thành, ngọn gió thổi trước mặt em.

Thậm chí mặc dù em là người duy nhất anh thấy


Bài hát của: Grizzly Bear:

1.
Slow Life
I think I know whats on your mind A couple words, a great divide Waiting in the wings a sparing spite Crawling out the foreground from behind Even though...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net