Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

So You Would Come - Các con hãy mau đến

(Hillsong)

XEM VIDEO

LYRIC:
Before the world began,
You were on His mind.
And ev'ry tear you cry
Is precious in His eyes.
Because of His great love,
He gave His only Son,
Ev'rything was done,
So you would come.

Nothing you can do
Could make Him love you more
And nothing that you've done,
Could make Him close the door.
Because of His great love,
He gave His only Son.
Ev'rything was done,
So you would come.

Come to the Father
Though your gift is small,
Broken hearts, broken lives,
He will take them all.
The power of the Word,
The power of His blood,
Ev'rything was done
So you would come.

The power of the Word,
The power of His blood,
Everything was done
So you would come.
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Trước khi tạo dựng thế giới
Thì các con đã ở trong tâm trí Ngài rồi
Mỗi giọt nước mắt các con rơi
Ngài đều biết
Vì tình yêu bao la
Nên Ngài đã ban Con Một của Ngài
Và Ta đã làm trọn mọi việc
Nên các con ơi, hãy mau mau đón nhận Cha đi

Các con ko thể làm bất cứ điều gì để Ngài yêu các con hơn
Và cũng chẳng điều gì mà các con từng làm
Có thể khiến Ngài ngoảnh mặt lại với các con
Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại
Đến nỗi đã ban Con Một của Ngài
Mọi việc đã được trọn
Các con hãy chạy lại gần bên Cha đi

Hãy đến với Chúa Cha từ ái
Dù những gì các con mang đến cho Ngài thật bé
Nhưng Ta tin Ngài đều vui lòng đón nhận
Cho dù là những trái tim tin vỡ, những mảnh đời đau thương tột cùng
Năng quyền từ Lời Ngài
Năng quyền trong dòng huyết Ngài đổ ra
Đã làm trọn mọi sự
Nên các con có quyền chạy đến bên Ngài
Hãy tiếp nhận Ngài mau


Bài hát của: Hillsong:

1.
Mighty To Save
Everyone needs compassion A love thats never ending Let mercy fall on me Everyone needs forgiveness The kindness of a savior The hope of nations [*chorus*] Saviour he can move the mountains My God is mighty...
2.
Hosanna
I see the King of glory Coming down the clouds with fire The whole earth shakes, the whole earth shakes I see His love and mercy Washing over all our sin The people sing,...
3.
Through It All
You are forever in my life You see me through the seasons Cover me with Your hand And lead me in Your righteousness And I look to You And I wait on You I will sing...
4.
For Who You Are
Standing here in Your presence Thinking of the good things You have done Waiting here patiently Just to hear Your still small voice again Holy righteous faithful to the end...
5.
Follow The Son
You are the light That guides my way through fear I know my path Will lead me to the King And all the world Will bow to worship You You are the God Who changed the world...
6.
Jesus Is My Superhero
Jesus is My SuperHero He's the one who makes the sun shine He's the one who that puts the moon in the sky He's the one who hung the stars One by one He's the...
7.
One Way
One Way I lay my life down at Your feet Cause You're the only one I need I turn to You and You are always there In troubled times it's You I seek I put...
8.
All I Ness Is You
All I need is you Left my fear by side of the road Hear You speak, won't let go Fall to my knees as I lift my hands to pray Got every reason...
9.
Still - Vững an
Hide me now Under Your wings Cover me Within Your mighty hand When the oceans rise and thunders roar I will soar with You above the storm Father, You are King over the flood I will...
10.
So You Would Come - Các con hãy mau đến
Before the world began, You were on His mind. And ev'ry tear you cry Is precious in His eyes. Because of His great love, He gave His only Son, Ev'rything was done, So...
11.
You Are My All In All - Ngài là muôn nhu cầu tôi
You are my all in all (Dennis Jernigan) Jesus, Lamb of God, worthy is Your name, Jesus, Lamb of God, worthy is Your name You are my strength when I...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net