Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Всё Равно (So what)

(Alsou (Алсу))

XEM VIDEO

LYRIC:
Ночь за окном, а мне все не спится
Это должно было случиться
Несколько слов на чистой странице
Я напишу тебе.

И отпущу в белом конверте
Счастье моё мчаться по свету
Вслед за тобой снова и снова
А в письме всего два слова.

Всё равно
Всё равно
Всё равно, пусть это странно и смешно
На небесах давным-давно
Всё решено всё равно.

Сердце стучит, никто не ответит
Даже твой друг северный ветер
Лег у дверей и на рассвете
Песню свою допел.

Может уже больше нет смысла
Глупо писать длинные письма
Я наберу номер знакомый
И скажу всего два слова.

Всё равно, день это будет или ночь
Всё равно, знаю, что ты придёшь за мной
Всё равно, пусть это странно и смешно
На небесах давным-давно
Всё решено всё равно.

Только для нас исподнебесья
Будет звучать тихая песня
Будет мотив проще простого
Я спою всего два слова.

Всё равно
Всё равно
Всё равно, день это будет или ночь
Всё равно, знаю, что ты придёшь за мной
Всё равно, пусть это странно и смешно
На небесах давным-давно
Всё решено всё равно

Всё равно.

-----Eng trans-----

SO WHAT

Outside it's night, but I can't sleep,
It had to happen,
A few words on a clean sheet of paper
I'll write you.
And onto the white envelope I'll write
My happiness - to dash around the world
Behind you again and again,
But in the letter are but two words...

So what, so what,
So what, let it be strange and funny,
For the longest time in the heavens
It's all so what.

The heart knocks, no one answers,
Even your friend the north wind
Lay by the door and at dawn
Sang his song.
Perhaps it's already senseless,
It's silly to write long letters,
I'll dial that familiar number
And say just two words...

So what, whether it's day or night,
So what, I know that you'll come for me,
So what, let it be strange and funny,
For the longest time in the heavens
It's all so what.

Just for us under heaven
Will a quiet song play,
There'll be the simplest of motifs,
I'll sing just two words.

So what, so what...
So what, whether it's day or night,
So what, I know that you'll come for me,
So what, let it be strange and funny,
For the longest time in the heavens
It's all so what, so what...

LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Đêm xuống, nhưng em khó chìm giấc
điều đó có thể xảy ra
một vài từ trên trang giấy trống trơn
Em sẽ viết cho anh.

và em sẽ cho vào một phong bì
niềm hạnh phúc của em sẽ lướt qua cùng ánh sáng
Cứ thế theo sau anh
và trong một lá thư chỉ với hai từ

dù có thế nào
dù thế nào thì mọi sự cũng thật lạ lẫm và khôi hài
Trên thiên đường từ lâu lắm
mọi việc đã được định đoạt

Nhịp tim rộn rã nào ai sẽ trả lời
Dù cho bạn anh là ngọn gió phương bắc
đậu sát nơi bậu cửa buổi bình minh
Anh ta hát lên bản ca của mình

Có thể chẳng có ý nghĩa gì nữa
thật ngốc để viết một lá thư dài
Em gọi cho một người bạn thân
và em sẽ nói chỉ hai từ

Ngày hay đêm cũng như vậy thôi
dù thế nào em cũng biết sẽ sẽ trở về
dù thế nào thì cũng thật là lùng và khôi hài
vì từ lâu lắm nơi thiên đường
mọi sự đã được định đoạt

Dành riêng cho chúng ta dưới trời này
hát lên một bản ca ngọt ngào
với một giai điệu giản dị
Em sẽ hát lên với hai từ

Dù thế nào
dù thế nào
Ngày hay đêm cũng như vậy thôi
dù thế nào em cũng biết sẽ sẽ trở về
dù thế nào thì cũng thật là lùng và khôi hài
vì từ lâu lắm nơi thiên đường
mọi sự đã được định đoạt

Dù có thế nào..


Bài hát của: Alsou (Алсу):

1.
Зимний Cон / The Winter Dream
Зимний сон муз. и сл. А.Шевченко Звезды поднимаются выше Свет уже не сводит с ума Если ты меня не услышишь, Значит наступила зима. Небо, загрустив, наклонилось В сумерки укутав дома. Больше ничего не случилось Просто...
2.
Весна / Vesna / Mùa Xuân
ВЕСНА *испольнитель: Алсу *слова: С. Овчинникова, А. Шевченко музыка: С. Овчинников *альбом: Алсу (1999) Старая, старая сказка Ночь так длина, в небе луна Самая главная тайна Есть у меня одна. Синее, синее море А над...
3.
Свет В Твоём Окне (The Light In Your Window)
Медлят ночи за спешкою дней, Не слышны голоса и шаги. Засыпает наш дом без огней, Мы с тобой ни друзья, ни враги Не тревожит нас звуками двор,...
4.
Всё Равно (So what)
Ночь за окном, а мне все не спится Это должно было случиться Несколько слов на чистой странице Я напишу тебе. И отпущу в белом конверте Счастье моё мчаться по свету Вслед за тобой снова и...
5.
Осень (Autumn)
ОСЕНЬ - АЛСУ Вот и окончилось тихое лето Ночи длиннее, всё дальше рассветы Музыка звёздная листьев кружение Так начинается песня осенняя. ПРИПЕВ: Осень - это сны листопада Нет не надо......
6.
Соло (Solo) (Eurovision 2000)
I'm sitting alone here in my room Staring at your picture from midnight till noon Counting the hours, conting the days You know that i miss you in a million ways CHORUS: Now I...
7.
Before You Love Me
Give a little sigh, give a little something My mind’s only said a one thing; I need you in my life I want it so bad baby I can taste it,...
8.
Иногда (Sometimes)
Кто это выдумал, где это видано, Чтоб полюбить мне еще надо вырасти, А пока и думать рано о любви своей? Как в этом городе жить, в...
9.
А у моей любви (And my love)
А у моей любви - всего одно крыло Я больше не летаю, мне тяжело А у моей души - всего одна струна И на ней играешь в полутонах Только в ответ - тишина Ты...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net