Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Sound of My Dreams

(DJ Melodie)

XEM VIDEO

LYRIC:
[Chorus]
I, I want to go
I want to run
Run to the places where I can be
I want to know
What is the sound
Sound that is something remind of me
I want to go
I got to run
Run to the moment that sets me free
You tell me why
I hear the sound
Sound of my Dreams

[Techno break]

So Now
Now is the time to make it right
Now is the time to feel the heat
This is my place im staying tonight
Just move your body to the beat

[Chorus] x2
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
[Chorus]
Tôi, tôi muốn đi (muốn sống)
Tôi muốn chạy
Chạy đến những nơi tôi có thể đến
Tôi muốn thấu hiểu âm thanh là gì
Âm thanh là một điều gì đó nhắc nhở tôi
Tôi muốn đi
Tôi phải chạy đi
Chạy đến thời khắc giải phóng cho tôi
Bạn nói tôi nghe lý do tôi nghe thấy âm thanh kia
Âm thanh của những giấc mơ

[Techno break]

Vậy giờ thì sao
Giờ là lúc chứng tỏ giấc mơ ấy là đúng đắn
Giờ là lúc cảm nhận bầu nhiệt huyết
Đây là nơi thuộc về tôi, tôi sẽ ở lại đêm nay
Chỉ cần duy chuyển cơ thể của bạn theo nhịp đập

[Chorus] x2


Bài hát của: DJ Melodie:

1.
The Sweetest Melody
I'm, I'm doing so fine. I?m spending my time, Thinking about you and me, baby, high, together we fly in love you and I. No...
2.
Baby look at us
For all the times I dream, we are the way to be, Look at us baby, look at us now. For every day that I, should have you...
3.
La La Superstar
La la la la la la la la... Time has changed In oh so many ways If you wanna be a superstar Oh you have to go so far Do...
4.
Sound of My Dreams
[Chorus] I, I want to go I want to run Run to the places where I can be I want to know What is the sound Sound that is something...
5.
Beautiful Day
I'm in love. It's a beautiful day. I'm in love. It's a beautiful way. I don't care, what the weatherman say. It's a beautiful day. I've got you, I'm never blue. Close my eyes,...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net