Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Standing Still

(Roman Lob)

XEM VIDEO

LYRIC:
Guess we knew this was coming on
‘Cause you're already gone in my head
You can tell me that I'm wrong
That you're staying with me instead

When winter's come along
And summer's dead and gone
Is there anything left here to say?
I can put my arms around the emptiness I found
And find a way to make you stay

Chorus 1
But I'm standing still
I'm standing still
As you leave me now
I'm standing still
I'm standing still
As you're walking out
Yeah, I'm just standing still

Now before I felt so strong
And pieces of me break so easy
What I thought would be the end
Is just the feeling that you freed me

Pre-Chorus 2
Girl, this ain't giving up
It's knowing where to stop
Knowing when a thing is over
I know my life is blind
See for the first time
This ain't gonna bring us closer

Chorus 2
'Cause I'm standing still
I'm standing still
As you leave me now
Yeah, I'm standing still
I'm standing still
As you're walking out

Bridge
I'm standing still
And I'm just standing still
As you leave me now
And I'm just standing still

When winter's come along
And summer's dead and gone
Is there anything left here to say?
I can put my arms around
The emptiness I found
And find a way to make you stay

Chorus 3 + Outro
I'm standing still
I'm standing still
As you leave me now
Yeah, I'm standing still
I'm standing still
As you're walking out
I'm just standing still
I'm standing still
Yeah, I'm just standing still
Just standing still
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Hẳn là ta đã biết điều này đang đến gần
Vì trong đầu anh, em đã biến mất rồi.
Em có thể nói là anh sai
Thay vì cho rằng em đang ở với anh.

Đông sang
Hạ lùi xa vĩnh viễn
Còn chi để nói đây?

Anh có thể đưa tay ôm lấy
Sự trông trải anh đã tìm thấy
Tìm cách níu kéo em.

Chorus 1:
"Nhưng anh sẽ đứng yên
Anh sẽ đứng yên
Vào lúc em rời xa
Anh sẽ đứng yên
Anh sẽ đứng yên
Vào lúc em bỏ đi
Vâng, anh chỉ đứng yên"

Trước kia, anh thấy mình thật mạnh mẽ
Và từng bộ phận của anh sẽ rất dễ vỡ
Anh đã nghĩ kết cục sẽ là gì
Phải chăng chỉ là cái cảm giác em đã trả tự do cho anh?

Pre-Chorus 2:
Em ơi! điều này không phải là từ bỏ
Mà là biết nơi nào để dừng lại
Dẫu biết một chuyện hết
Anh hiểu đời anh mùa quáng
Trông thấy lần đầu tiên
Điều này sẽ chẳng đưa ta xích lại gần nhau

Chorus 2
"Nhưng anh sẽ đứng yên
Anh sẽ đứng yên
Vào lúc em rời xa
Anh sẽ đứng yên
Anh sẽ đứng yên
Vào lúc em bỏ đi

Bridge
Anh sẽ đứng yên
Và anh chỉ đứng yên
Vào lúc em rời xa
Và anh chỉ đứng yên

Khi đông sang
Hạ lùi xa vĩnh viễn
Còn chi để nói đây?
Anh có thể đưa tay ôm lấy
Sự trông trải anh đã tìm thấy
Tìm cách níu kéo em.

Chorus 3 + Outro
Anh sẽ đứng yên
Anh sẽ đứng yên
Vào lúc em rời xa
Anh sẽ đứng yên
Anh sẽ đứng yên
Vào lúc em bỏ đi
Vâng, anh chỉ đứng yên
Chỉ đứng yên.


Bài hát của: Roman Lob:

1.
Standing Still
Guess we knew this was coming on ‘Cause you’re already gone in my head You can tell me that I’m wrong That you’re staying with me instead When winter’s come along And summer’s dead and...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net