Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Стоп Стоп Стоп / Stop Stop Stop (Russian Version)

(Nu Virgos)

XEM VIDEO

LYRIC:
Долго я не верила, а он торопил
Мой самоуверенный герой засобил
Словом убаюкивал, глазами манил
Блестящий, красивый, как сувенир

А когда внезапно полюбила я его
Так, как не любила раньше ни одного
Сердце, что на привязи, повсюду за ним
Ему подарила как сувенир

Подарила сердце на долгую память
Полетела вниз, как осенний листок
Отворила дверцу, когда не смогла я
Сказать ему: "Стоп! Стоп! Стоп!"

Подарила сердце на долгую память
Полетела вниз, как осенний листок
Отворила дверцу, когда не смогла я
Сказать ему: "Стоп! Стоп! Стоп!"

Стану я невидима, как радиоволна
То, что предначертано, мне не миновать
Сердце отдала ему, а вследом за ним
Себя подарю я как сувенир

Подарила сердце на долгую память
Полетела вниз, как осенний листок
Отворила дверцу, когда не смогла я
Сказать ему: "Стоп! Стоп! Стоп!"

Подарила сердце на долгую память
Полетела вниз, как осенний листок
Отворила дверцу, когда не смогла я
Сказать ему: "Стоп! Стоп! Стоп!"

Подарила сердце на долгую память
Полетела вниз, как осенний листок
Отворила дверцу, когда не смогла я
Сказать ему: "Стоп! Стоп! Стоп!"

Подарила сердце на долгую память
Полетела вниз, как осенний листок
Отворила дверцу, когда не смогла я
Сказать ему: "Стоп! Стоп! Стоп!"

Стоп! Стоп! Стоп!
Стоп! Стоп! Стоп!

English Translation

For a long time I didn't believe, but he rushed me.
My arrogant hero urged me.
Lulled me with his words, beckoned me with his eyes.
Brilliant, handsome, like a souvenir

And when I suddenly fell in love with him,
Since I have never loved before,
My heart, on leash followed him everywhere,
I gave it to him as a souvenir.

I gave him my heart to be remembered.
Started falling down like an autumn leaf.
Opened the door when I couldn't tell him:
"Stop! Stop! Stop!"

I gave him my heart to be remembered.
Started falling down like an autumn leaf.
Opened the door when I couldn't tell him:
"Stop! Stop! Stop!"

I will become invisible, like a radio wave.
Whatever is my fate, I cannot escape it.
I gave him my heart and after
I will give myself to him like a souvenir.

I gave him my heart to be remembered.
Started falling down like an autumn leaf.
Opened the door when I couldn't tell him:
"Stop! Stop! Stop!"

I gave him my heart to be remembered.
Started falling down like an autumn leaf.
Opened the door when I couldn't tell him:
"Stop! Stop! Stop!"

I gave him my heart to be remembered.
Started falling down like an autumn leaf.
Opened the door when I couldn't tell him:
"Stop! Stop! Stop!"

I gave him my heart to be remembered.
Started falling down like an autumn leaf.
Opened the door when I couldn't tell him:
"Stop! Stop! Stop!"

"Stop! Stop! Stop!"
"Stop! Stop! Stop!"
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Đã từ lâu tôi mất đi niềm tin, nhưng hắn bất chợt đến bên tôi
Chàng người hùng kiêu hãnh của tôi đã làm tôi rạo rực
Ru tôi bằng những lời đường mật, nháy ánh mắt ra hiệu cho tôi
Tài hoa, đẹp mã, như một kỷ vật

Và rồi bỗng dưng tôi phải lòng hắn
Từ thuở tôi chưa bao giờ biết yêu là chi
Con tim tôi như bị xiềng xích theo hắn khắp chốn
Tôi đã trao cho hắn như một kỷ vật

Tôi trao con tim mình cho hắn để được nhớ nhung
Tim tôi bắt đầu rơi rụng tựa chiếc lá thu vàng
Mở cửa tâm hồn khi tôi không thể nói với hắn:
“Ngưng đi! Thôi đi! Đủ lắm rồi đấy!”

Tôi trao con tim mình cho hắn để được nhớ nhung
Tim tôi bắt đầu rơi rụng tựa chiếc lá thu vàng
Mở cửa tâm hồn khi tôi không thể nói với hắn:
“Ngưng đi! Thôi đi! Đủ lắm rồi đấy!”

Tôi sẽ trở nên vô hình tựa như sóng vô tuyến
Dù định mệnh sắp đặt tôi ra sao, tôi không thể trốn tránh
Tôi đã trao hắn con tim mình và rồi
Tôi sẽ trao hắn con người tôi như một kỷ vật

Tôi trao con tim mình cho hắn để được nhớ nhung
Tim tôi bắt đầu rơi rụng tựa chiếc lá thu vàng
Mở cửa tâm hồn khi tôi không thể nói với hắn:
“Ngưng đi! Thôi đi! Đủ lắm rồi đấy!”

Tôi trao con tim mình cho hắn để được nhớ nhung
Tim tôi bắt đầu rơi rụng tựa chiếc lá thu vàng
Mở cửa tâm hồn khi tôi không thể nói với hắn:
“Ngưng đi! Thôi đi! Đủ lắm rồi đấy!”

Tôi trao con tim mình cho hắn để được nhớ nhung
Tim tôi bắt đầu rơi rụng tựa chiếc lá thu vàng
Mở cửa tâm hồn khi tôi không thể nói với hắn:
“Ngưng đi! Thôi đi! Đủ lắm rồi đấy!”

Tôi trao con tim mình cho hắn để được nhớ nhung
Tim tôi bắt đầu rơi rụng tựa chiếc lá thu vàng
Mở cửa tâm hồn khi tôi không thể nói với hắn:
“Ngưng đi! Thôi đi! Đủ lắm rồi đấy!”

“Ngưng đi! Thôi đi! Đủ lắm rồi đấy!”
“Ngưng đi! Thôi đi! Đủ lắm rồi đấy!”


Bài hát của: Nu Virgos:

1.
Don't Ever Leave Love
Don't ever leave love I don't know what I did wrong I din't know what to do I had luck with everything And all but my love I don't know what of my destiny What it's...
2.
Стоп Стоп Стоп / Stop Stop Stop (Russian Version)
Долго я не верила, а он торопил Мой самоуверенный герой засобил Словом убаюкивал, глазами манил Блестящий, красивый, как сувенир А когда внезапно полюбила я его Так, как не любила раньше...
3.
Stop Stop Stop (English Version)
No i didn't trust him But he rushed me to feel Tried me mesmerize to me With his all sex appeal Told me everything That i was longing to hear Shine and handsome My souvenir And then all...
4.
Anti Geisha
ORIGINAL RUSSIAN: Я подумала его увидев, несмотря на постоянный недосып, До чего же он хорош собою, до чего в себе уверен этакий сукин сын Я подумала его увидев, как...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net