Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Sutter's Mill

(Dan Fogelberg)

XEM VIDEO

LYRIC:
In the Spring of Forty-seven,
So the story, it is told,
Old John Sutter went to the mill site
Found a piece of shining gold.

Well, he took it to the city
Where the word, like wildfire, spread.
And old John Sutter soon came to wish he'd
Left that stone in the river bed.

For they came like herds of locusts
Every woman, child and man
In their lumbering Conestogas
They left their tracks upon the land.

Some would fail and some would prosper
Some would die and some would kill
Some would thank the Lord for their deliverance
And some would curse John Sutter's Mill.

Well, they came from New York City,
And they came from Alabam'
With their dreams of finding fortunes
In this wild unsettled land.

Well, some fell prey to hostile arrows
As they tried to cross the plains.
And some were lost in the Rocky Mountains
With their hands froze to the reins.

Some would fail and some would prosper
Some would die and some would kill
Some would thank the Lord for their deliverance
And some would curse John Sutter's Mill.

Well, some pushed on to California
And others stopped to take their rest.
And by the Spring of Eighteen-sixty
They had opened up the west.

And then the railroad came behind them
And the land was plowed and tamed,
When Old John Sutter went to meet his maker,
He'd not one penny to his name.

Some would fail and some would prosper
Some would die and some would kill
Some would thank the Lord for their deliverance
And some would curse John Sutter's Mill.

And some would curse John Sutter's Mill
Some men's thirsts are never filled.
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Vào mùa xuân năm Bốn Mươi Bảy
Xảy ra một câu chuyện kể rằng
John Sutter đi tới chỗ xây dựng nhà máy
Tìm thấy một miếng tỏa ra ánh sáng màu vàng

Ông mang nó tới thành phố
Ở đó tin tức được lan truyền nhanh chóng
Và điều mong muốn của John Sutter đã sớm được thực hiện
Rời viên đá đó ở bên con sông hồng

Họ đã đi giống như một bầy châu chấu
Tất cả phụ nữ, trẻ em và đàn ông
Họ đã mắc lại tại Consestogas
Họ rời các con đường mòn và tiến vào vùng đất

Có người sẽ thất bại và có người sẽ thành công
Có người sẽ chết và có người sẽ giết
Có người sẽ cảm ơn Chúa đã giải thoát cho họ
Và có người sẽ nguyền rủa Cối Xay Gió John Sutter

Họ đến từ thành phố New York
Họ đến từ Alabam
Với giấc mơ tìm thấy tương lai
Ở vùng đất hoang vu này

Một vài người đã thành con mồi của kẻ thù với cung tên.
Họ cố gắng vượt qua vùng đất này
Và một số người đã mất ở ngọn núi Rocky
Với bàn tay lạnh giá chỗ thắt lưng

Có người sẽ thất bại và có người sẽ thành công
Có người sẽ chết và có người sẽ giết
Có người sẽ cảm ơn Chúa đã giải thoát cho họ
Và có người sẽ nguyền rủa Cối Xay Gió John Sutter

Một số hăng hái tới California
Một số người dừng lại để nghỉ ngơi
Họ muốn đi về miền tây

Và đường sắt tới phía sau họ
Và vùng đất đã được cày sới và trông trọt
Khi Old John Sutter tớ gặp nhà chết tạo
Anh có thể tên anh không đáng một món tiền

Có người sẽ thất bại và có người sẽ thành công
Có người sẽ chết và có người sẽ giết
Có người sẽ cảm ơn Chúa đã giải thoát cho họ
Và có người sẽ nguyền rủa Nhà Máy John Sutter

Và có người sẽ nguyền rủa Nhà Máy John Sutter
Sự ham muốn của con người là vô tận


Bài hát của: Dan Fogelberg:

1.
Sutter's Mill
In the Spring of Forty-seven, So the story, it is told, Old John Sutter went to the mill site Found a piece of shining gold. Well, he took it to...
2.
Same Old Lang Syne
Met my old lover in the grocery store The snow was falling christmas eve I stole behind her in the frozen foods And I touched her on the sleeve She didnt recognize the face...
3.
Longer
Longer than there've been fishes in the ocean Higher than any bird ever flew Longer than there've been stars up in the heavens I've been in love with you. Stronger than any mountain cathedral Truer...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net