Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Teach Me How To Be Loved

(Rebecca Ferguson)

XEM VIDEO

LYRIC:
One foot onto the ice
I hold my breath
And try to believe
Can I look at you with different eyes?
Like the girl that I was, when I was 17

The fallen empires,
The shattered glass
The wicked echos of my past.
I've seen it all before, that's why I'm asking.

Will you still be here tomorrow
Or will you leave in the dead of the night?
So your waves don't crash around me,
I'm staying one step ahead of the tide.
Will you leave me lost in my shadows
Or will you pull me into your light?
Teach me how to be loved
Teach me how to be loved

I got caught up in a daze
Of the wine and roses
Such a sweet escape
But I watched it all slip away
Like running water from my hands
Raining on this picture land

The fallen empires,
The shattered glass
The wicked echos of my past.
I've seen it all before, that's why I'm asking.

Will you still be here tomorrow
Or will you leave in the dead of the night?
So your waves don't crash around me,
I'm staying one step ahead of the tide.
Will you leave me lost in my shadows
Or will you pull me into your light?
Teach me how to be loved

Can I give myself just one more second chance?
And put my trust in love,
Please don't hurt me.
If I make myself like a feather in you hand
And put my trust in love,
Please don't hurt me.

Will you still be here tomorrow
Or will you leave in the dead of the night?
So your waves don't crash around me,
I'm staying one step ahead of the tide.
Will you leave me lost in my shadows
Or will you pull me into your light?
Teach me how to be loved
Teach me how to be loved
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Đặt một bước chân lên băng giá
Tôi nín thở
Và cố gắng tin
Phải chăng tôi có thể nhìn anh với đôi mắt khác?
Như một cô nàng khi tôi 17 tuổi

Những đế chế sụp đổ
Những mảnh thủy tinh tan vỡ
Những tiếng vọng tội lỗi của quá khứ tôi
Tôi đã từng thấy tất cả trước đây, đó là lý do tôi đang hỏi

Ngày mai anh sẽ vẫn ở đây chứ
Hay anh sẽ bỏ đi trong đêm thâu?
Thế nên những ngọn sóng của anh đừng vỡ tan quanh em
Em đang chặn một bước trước thủy triều
Anh sẽ để em lạc trong bóng đêm của chính mình ư
Hãy sẽ kéo em tới ánh sáng của anh?
Hãy chỉ em thế nào để được yêu thương
Hãy dạy em thế làm nào để được yêu thương

Tôi bị cuốn vào trong sự mụ mị
Của rượu và hoa hồng
Một sự trốn thoát ngọt ngào
Nhưng tôi nhìn mọi thứ vụt qua
Như nước chảy qua bàn tay
Mưa trên vùng đất này

Những đế chế sụp đổ
Những mảnh thủy tinh tan vỡ
Những tiếng vọng tội lỗi của quá khứ tôi
Tôi đã từng thấy tất cả trước đây, đó là lý do tôi đang hỏi

Ngày mai anh sẽ vẫn ở đây chứ
Hay anh sẽ bỏ đi trong đêm thâu?
Thế nên những ngọn sóng của anh đừng vỡ tan quanh em
Em đang chặn một bước trước thủy triều
Anh sẽ để em lạc trong bóng đêm của chính mình ư
Hãy sẽ kéo em tới ánh sáng của anh?
Hãy chỉ em thế nào để được yêu thương
Hãy dạy em thế làm nào để được yêu thương

Em có thể cho bản thân một cơ hội thứ hai
Và đặt niềm tin vào tình yêu
Xin đừng làm tổn thương em
Nếu em khiến mình như một chiếc lông vũ trong tay anh
Và đặt niềm tin vào tình yêu
Thì xin đừng làm tổn thương em

Ngày mai anh sẽ vẫn ở đây chứ
Hay anh sẽ bỏ đi trong đêm thâu?
Thế nên những ngọn sóng của anh đừng vỡ tan quanh em
Em đang chặn một bước trước thủy triều
Anh sẽ để em lạc trong bóng đêm của chính mình ư
Hãy sẽ kéo em tới ánh sáng của anh?
Hãy chỉ em thế nào để được yêu thương
Hãy dạy em thế làm nào để được yêu thương


Bài hát của: Rebecca Ferguson:

1.
Nothing's Real But Love
Standing in a line Wonder why it don't move Tryna get a hand Watching people break the rules Maybe the man in charge, doesn't like my face But then as real not a always...
2.
Teach Me How To Be Loved
One foot onto the ice I hold my breath And try to believe Can I look at you with different eyes? Like the girl that I was, when I was 17 The fallen empires,...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net