Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

The Last Dance

(Clare Maguire)

XEM VIDEO

LYRIC:
The last dance

[Verse 1]
Today I feel the mood
And I don't feel like talking oh ho a waha
I wasn't ready to lose you
You're the first man to move me yeah
You help me feel alive
Got me up from 9 til 5 oh ho a waha
I could get through those days
With you on my mind yeah

[Bridge]
Gotta try and move on
But I promise you
I will kiss your crown when life takes me down

[Chorus]
I saved my last dance for you
My friend
I saved my last dance for you
My friend

[Verse 2]
And all the seats in the crowd
Oh people love to move now oh ho a waha
I just can't feel the beat
Cos my heart's fallen out yeah

[Bridge]
Gotta try and move on
But I promise you
I will kiss your crown when life takes me down

[Chorus]
I saved my last dance for you
My friend
I saved my last dance for you
My friend

I got my light in my hands
And your love in my heart
I got my light in my hands
And your love in my heart
I saved my last dance for you
My friend

[Verse 3]
And it seems I can live my life with you as my rhythm

Yeah
And I know i'll find my feet and... beaming
Yeah yeah

[Chorus]
I saved my last dance for you
My friend
I saved my last dance for you
My friend

I got my light in my hands
And your love in my heart
I got my light in my hands
And your love in my heart
I saved my last dance for you
My friend
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Điệu nhảy cuối cùng

[Verse 1]
Hôm nay em đã làm chủ được cảm xúc của mình
Và em không thấy như mình đang nói chuyện oho aha
Em không thể để mất anh
Anh là người đàn ông đầu tiên lay chuyển em
Anh giúp em thấy mình vẫn còn tồn tại
Đánh thức em dậy từ chín đến năm giờ oho aha
Và em đã có thể vượt qua nhưng ngày tháng ấy
Với anh trong tâm trí của em

[bridge]
Phải cố gắng và tiếp tục sống
Nhưng em hứa
Sẽ hôn lên trán anh khi cuộc sống khiến em gục ngã

[chorus]
Dành cho anh 1 điệu nhảy cuối cùng
Người bạn của em
Dành cho anh 1 điệu nhảy cuối cùng
Người bạn của em

[verse 2]
Và mọi chỗ trống trong đám đông
Mọi người muốn rời đi bây giờ
Em không thể cảm nhận được nhịp điệu
Trái tim của em đã rớt ra ngoài rồi

[bridge]

Phải cố gắng và tiếp tục sống
Nhưng em hứa
Sẽ hôn lên trán anh khi cuộc sống khiến em gục ngã

[chorus]

Dành cho anh 1 điệu nhảy cuối cùng
Người bạn của em
Dành cho anh 1 điệu nhảy cuối cùng
Người bạn của em

Em có ánh sáng của mình trong tay
Và tình yêu của anh vào sâu thẳm trái tim
Em có ánh sáng của mình trong tay
Và tình yêu của anh vào sâu thẳm trái tim
Dành cho anh 1 điệu nhảy cuối cùng
Người bạn của em

[verse 3]
Và dường như em có thể sống với anh giống nhưng nhịp điệu của mình

Và em biết em sẽ tìm thấy đôi chân mình và... em đang tỏa sáng... Yeah yeah

[chorus]
Dành cho anh 1 điệu nhảy cuối cùng
Người bạn của em
Dành cho anh 1 điệu nhảy cuối cùng
Người bạn của em

Em có ánh sáng của mình trong tay
Và tình yêu của anh vào sâu thẳm trái tim
Em có ánh sáng của mình trong tay
Và tình yêu của anh vào sâu thẳm trái tim
Dành cho anh 1 điệu nhảy cuối cùng
Người bạn của em............


Bài hát của: Clare Maguire:

1.
Bullet
I was told that loneliness was like Spaces between the stars Well it’s empty between these starry eyes I was told a dead man was heavier than a broken heart Am I dead now? My...
2.
Sweet Lie
If I see you again Will you remember me? If I see you again Will you paint memories? Three long years never fly away Three small words speak again Out of sight out of mind What a...
3.
This Is Not The End
If it be your will to speak Of memories we often shared Talk to me of days gone by Think of love and not despair. And when I’m gone We’ll meet again As often do the...
4.
The Last Dance
The last dance [Verse 1] Today I feel the mood And I don't feel like talking oh ho a waha I wasn't ready to lose you You're the first man to move me yeah You...
5.
Light After Dark
We’re in one mind We’re in this together And we’re facing a fight We’re not trying to be clever no We’re not trying to be cool Sometimes it feels like it’s just me and you We...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net