Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

The Saddest Thing

(Melanie Safka)

XEM VIDEO

LYRIC:
And the saddest song under the sun above
is to say goodbye to the ones you loved

All the things that I have known
became my life, my very own

But before you know you say goodbye
ooh good time goodbye, it's time to cry

But I will not weep nor make a scene
just say thank you life for having been

And the hardest thing under the sun above
it's to say goodbye to the ones you love

No, I will not weep nor make a scene
I'm gonna say oh thank you life for having been

And the loudest cry under the sun above
is the silent goodbye from the ones you love

ah, ah, ah
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Và bài hát buồn nhất dưới ánh mặt trời trên cao là lời nói tạm biệt đến những người bạn đã yêu thương

Tất cả những điều mà tôi từng biết đã trở thành cuộc sống của tôi, là của rất riêng tôi

Nhưng trước khi anh biết anh nói lời tạm biệt ooh thời điểm tốt để nói tạm biệt , đây là lúc để khóc

Nhưng em sẽ không khóc lóc hay làm ra một viễn cảnh chỉ để nói cám ơn cuộc sống mà em đã từng có

Và bài hát buồn nhất dưới ánh mặt trời trên cao là lời nói tạm biệt đến những người bạn đã yêu thương

Không, em sẽ không khóc lóc hay làm ra một viễn cảnh
Em sẽ nói oh cám ơn cuộc sống mà em đã từng có

Và tiếng khóc nấc lớn lên dưới ánh mặt trời trên cao là lời nói tạm biệt cách im lặng từ những người bạn yêu thương

Ah,ah,ah


Bài hát của: Melanie Safka:

1.
The Saddest Thing
And the saddest song under the sun above is to say goodbye to the ones you loved All the things that I have known became my life, my very own But before you...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net