Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

The Victorious Dead

(The Absence)

XEM VIDEO

LYRIC:
THE VICTORIOUS DEAD

Can you hear us when we scream
Of our blinded beliefs
Ending all sanity
The wrong to right indeed I wonder
The promise to break instead to suffer

Can you see us when we bleed
With wounds a mile deep
Spraying profusely
The pain to feel indeed it grows
The tables to turn instead to feel

Something inside us fades
When weakness turns into trying
We all must carry on
For the slaughter and the dying

Can you feel us when we kill
Everything that you have built
We must stop at nothing
The wrong to right, ha
Indeed I wonder
The promise you broke instead, you suffer

LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
CÁI CHẾT VINH QUANG

Ngươi có thể nghe khi bọn ta đang kêu gào?
Cho những niềm tin mù quáng
Chấm dứt tất cả điều lành mạnh
Sai trở thành đúng, ta thật sự ngạc nhiên
Lời hứa để phá vỡ thay vì để chịu đựng

Ngươi có thể thấy khi bọn ta đang đổ máu?
Với vết thương sâu hun hút cả dặm
Phun trào không bao giờ ngớt
Một nỗi đau để cảm nhận thay vì nó lớn lên
Tình thế để xoay chuyển thay vì để ngồi ngắm

Một số thứ trong chúng ta dần nhạt phai
Khi sự yếu đuối đã chuyển sang hiểm nghèo
Tất cả chúng ta phải tiếp tục
Cho cơn sát sinh vá cái chết

Ngươi có cảm thấy khi bọn ta giết đi
Tất cả những gì ngươi dày công tạo dựng
Bọn ta phải không từ một thủ đoạn
Sai trở thành đúng, ha
Ta thật sự ngạc nhiên
Lời hứa ngươi phá vỡ thay vì ngươi chịu đựng


Bài hát của: The Absence:

1.
The Victorious Dead
THE VICTORIOUS DEAD Can you hear us when we scream Of our blinded beliefs Ending all sanity The wrong to right indeed I wonder The promise to break instead to suffer Can you see us when...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net