Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

The Winter Wake

(Elvenking)

XEM VIDEO

LYRIC:
The Winter Wake

As the lights are growing dim
Freezing cold, slowly is fading in
Another Winter night will hold this wicked soul
I will wait for the new Sun to rise
Blind in darkness, witness my demise
Another Winter night is so long...

The lands are dressed in the purest white
Pure as I was and I am no more

The ones of you who are free of guilt
Wound me with your stones and then step in
Buried in the whitest snow I will suddenly awake
The winter wake
As the steps are leaving trails
Of the side of me I hate
This is the Night when I will face all my disgrace
Cover me, cover all that I see
A little light flake for your heart and the sea
A single flake for all the good ones...

The lands are dressed in the purest white
Pure as I was and I am no more

The ones of you who are free of guilt
Wound me with your stones and then step in
Buried in the whitest snow I will suddenly awake
The winter wake

I spent my time gazing at the stars
As silently it snows inside my heart
Someone said that life brings and then takes
The winter wake
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Vết Tích Mùa Đông

Khi ánh sáng ngày càng mịt mờ
Cơn rét lạnh căm dần dần bước tới
Lại một đêm đông chiếm lấy linh hồn tội lỗi này
Ta đợi chờ vầng dương mới mọc lên
Quờ quạng giữa màn đêm, chứng nhân ta qua đời
Một đêm đông nữa sao dài lê thê...

Những vùng đất khoác màu trắng trinh nguyên
Trong trắng như ta ngày đó, giờ cái tôi chết rồi

Các ngươi, những con người vô tội
Lấy đất đá ném ta và rồi can thiệp vào
Chôn dưới lòng tuyết trắng, ta sẽ bất ngờ tỉnh giấc
Vết tích mùa đông
Khi những bước chân hằn in dấu
Của một phần cái tôi ta căm hận
Đêm nay là đêm ta đối mặt với nỗi ô nhục của mình
Hãy bao trùm lấy ta, phủ tất cả những gì ta thấy
Một bông tuyết nhỏ nhạt cho tim ngươi và biển cả
Chỉ một bông tuyết cho ai người chân thành...

Những vùng đất khoác màu trắng trinh nguyên
Trong trắng như ta ngày đó, giờ cái tôi chết rồi

Các ngươi, những con người vô tội
Lấy đất đá ném ta và rồi can thiệp vào
Chôn dưới lòng tuyết trắng, ta sẽ bất ngờ tỉnh giấc
Vết tích mùa đông

Ta ngồi nhìn ngắm sao trời
Khi tuyết lặng thầm rơi xuống trong tim
Có ai đã nói cuộc đời cho rồi sẽ lấy
Vết tích mùa đông


Bài hát của: Elvenking:

1.
The Winter Wake
The Winter Wake As the lights are growing dim Freezing cold, slowly is fading in Another Winter night will hold this wicked soul I will wait for the new Sun to rise Blind in...
2.
Rouse Your Dream
ROUSE YOUR DREAM Listen yourself talking words meaningless Listen, where are the emotions you feel? Take a look into yourself for a while What you see doesn't scare you at all? Balance on the...
3.
Neverending Nights
NEVERENDING NIGHTS I can see them running towards me All the time they steal my dreams The ghosts of past and sorrow All the time they steal my dreams When I take a walk outside,...
4.
On The Morning Dew
ON THE MORING DEW At the border of the plain where suddenly the forest dies On the first of the Season When Moon will shine full in the sky I will wait for you...
5.
The Wanderer
THE WANDERER A slight call afar is tempting me Like a whisper sweet or an awful scream I cannot ignore what I've always been I am leaving again - one last time? Laid on the...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net