Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Times Without Changes

(Mercenary)

XEM VIDEO

LYRIC:
TIMES WITHOUT CHANGES

In times without changes
Changes in life
Life without reason
Wondering why

Why keep searching
Seeking someone
Someone to guide me
My guiding light
Guiding light

I know the answers
And you know who I am
Tell me your vision
And take your stand

Times I remember
All of my lies
One through eleven
My memory dies

Times without changes
Changes in life
Life without reason

LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
ĐỜI KHÔNG THAY ĐỔI

Thời gian không thay đổi
Đổi thay trong cuộc đời
Cuộc đời không lý lẽ
Tự hỏi lòng tại sao

Tại sao vẫn đi tìm
Đi tìm cho một người
Một người cầm tay tôi
Ánh sáng dẫn đường tôi
Ánh sáng soi nẻo đường

Tôi biết câu trả lời
Bạn biết tôi là ai
Nói tôi nghe ảo tưởng
Và nghĩ suy của bạn

Thời gian tôi nhớ rõ
Tất cả lời nói dối
Từ một đến mười một
Ký ức tôi mất đi

Thời gian không thay đổi
Đổi thay trong cuộc đời
Cuộc đời không lý lẽ


Bài hát của: Mercenary:

1.
Times Without Changes
TIMES WITHOUT CHANGES In times without changes Changes in life Life without reason Wondering why Why keep searching Seeking someone Someone to guide me My guiding light Guiding light I know the answers And you know who I am Tell me your...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net