Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Tomorrow Is Just Another Day

(Madness)

XEM VIDEO

LYRIC:
Trying hard, I thought I'd done my best
All my life, I can't get no rest
Some who've closed the door before
Say I can't carry on no more.

I hear them saying
Tomorrow's just another day
I hear them saying
And it gets better every day
I hear them saying
Tomorrow's just another day

Listened long, tried to take it in
All these facts leave me in the swim
It's down and down there is no up
I think that I've run out of luck.

I hear them saying
Tomorrow's just another day
I hear them saying
And it gets better every day
I hear them saying
Tomorrow's just another day
Tomorrow's just another... day

Walking now, over covered ground
There is a chance if I move around
I need a moment to reflect
On the friendships I have wrecked.

Why is it I, don't I always try

I hear them say
Tomorrow's just another day
I hear them say
And it gets better every day
I hear them say
Tomorrow's just another day
I hear them say
And it gets better every day
I heard them say
Tomorrow's just another day
I hear them say
Tomorrow's just another day
Tomorrow's just another

I hear them saying
Tomorrow's just another day
I hear them saying
And it gets better every day
I hear them saying
Tomorrow's just another day
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Cố gắng hết sức mình, tôi nghĩ là tôi đã cố hết sức mình rồi
Suôt đời mình tôi chẳng thể có lúc nghỉ ngơi
Có người đã đóng sập cánh cửa trước tôi
Và nói rằng tôi không thể tiếp tục làm gì thêm nữa

Tôi nghe họ nói rằng
Ngày mai cũng như bao ngày khác
Tôi nghe họ nói rằng
Và mỗi ngày nó lại tuyệt vời hơn
Tôi nghe họ nói rằng
Ngày mai cũng như bao ngày khác

Lắng nghe thật lâu, cố gắng để nhớ
Mọi sự thật đã bỏ rơi tôi dưới vực sâu
Nó cứ nhấn chìm tôi dần và tôi không thể ngoi lên
Tôi nghĩ rằng mình chẳng còn tí vận hên nào

Tôi nghe họ nói rằng
Ngày mai cũng như bao ngày khác
Tôi nghe họ nói rằng
Và mỗi ngày nó lại tuyệt vời hơn
Tôi nghe họ nói rằng
Ngày mai cũng như bao ngày khác
Ngày mai cũng như bao ngày khác

Giờ đây tôi đang đi dạo qua một vùng đất bị bao bọc
Đây là một cơ hội để tôi đi loanh quanh
Tôi cần một lát để ngẫm nghĩ
Về tình bạn mà tôi đã phá hoại nó

Tại sao thế? Sao tôi luôn không nỗ lực?

Tôi nghe họ nói rằng
Ngày mai cũng như bao ngày khác
Tôi nghe họ nói rằng
Và mỗi ngày nó lại tuyệt vời hơn
Tôi nghe họ nói rằng
Ngày mai cũng như bao ngày khác
Tôi nghe họ nói rằng
Và mỗi ngày nó lại tuyệt vời hơn
Tôi nghe họ nói rằng
Ngày mai cũng như bao ngày khác
Tôi nghe họ nói rằng
Ngày mai cũng như bao ngày khác
Ngày mai cũng như bao ngày khác

Tôi nghe họ nói rằng
Ngày mai cũng như bao ngày khác
Tôi nghe họ nói rằng
Và mỗi ngày nó lại tuyệt vời hơn
Tôi nghe họ nói rằng
Ngày mai cũng như bao ngày khác


Bài hát của: Madness:

1.
Tomorrow Is Just Another Day
Trying hard, I thought I'd done my best All my life, I can't get no rest Some who've closed the door before Say I can't carry on no more. I hear them...
2.
Tomorrow's Just Another Day
Tomorrow's Just Another Day Trying hard, I thought I'd done my best All my life, I can't get no rest Some who've closed the door before Say I can't carry on no...
3.
Lovestruck
Staggering home, the headlights throw a shadow up and upon Friends and loved-ones that have done no wrong, But no longer mean anything to me. Oh am I mumbling on,...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net