Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Tomorrow's Just Another Day

(Madness)

XEM VIDEO

LYRIC:
Tomorrow's Just Another Day

Trying hard, I thought I'd done my best
All my life, I can't get no rest
Some who've closed the door before
Say I can't carry on no more.

I hear them saying
Tomorrow's just another day
I hear them saying
And it gets better every day
I hear them saying
Tomorrow's just another day

Listened long, tried to take it in
All these facts leave me in the swim
It's down and down there is no up
I think that I've run out of luck.

I hear them saying
Tomorrow's just another day
I hear them saying
And it gets better every day
I hear them saying
Tomorrow's just another day
Tomorrow's just another... day

Walking now, over covered ground
There is a chance if I move around
I need a moment to reflect
On the friendships I have wrecked.

Why is it I, don't I always try

I hear them say
Tomorrow's just another day
I hear them say
And it gets better every day
I hear them say
Tomorrow's just another day
I hear them say
And it gets better every day
I heard them say
Tomorrow's just another day
I hear them say
Tomorrow's just another day
Tomorrow's just another

I hear them saying
Tomorrow's just another day
I hear them saying
And it gets better every day
I hear them saying
Tomorrow's just another day
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Ngày mai chỉ là một ngày nữa như thế
Cố gắng chăm chỉ , tôi nghĩ là tôi đã làm hết sức
Cả đời tôi , chẳng có phút nào nghỉ ngơi
Những người đã khép cánh cửa trước đó
Nói rằng tôi không thể tiếp tục nữa

Tôi nghe người ta nói
Ngày mai cũng chỉ là một ngày nữa như thế
tôi nghe người ta nói
Mọi thứ sẽ tốt hơn mỗi ngày
Tôi nghe người ta nói
Ngày mai cũng chỉ là một ngày nữa như thế

Cứ nghe hoài, cố để tiếp thu
Tất cả những sự thật ấy làm tôi choáng váng
Thất bại và thất bại , chẳng có lấy một thành công
Tôi cho rằng mình chẳng có tí gì may mắn

Tôi nghe người ta nói
Ngày mai chỉ là một ngày nữa như thế
Tôi nghe người ta nói
Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn từng ngày
Tôi nghe người ta nói
Ngày mai chỉ là một ngày nữa như thế
Ngày mai chỉ là một ngày nữa như thế

Tản bộ lúc này, che phủ cả mặt đất
Sẽ có một cơ hội nếu tôi đi loanh quanh tìm kiếm
Tôi cần một một lát để suy ngẫm
Về những tình bạn mà tôi đã đánh mất

Sao lại thế nhỉ, chẳng phải tôi lúc nào cũng cố gắng

Tôi nghe người ta nói
Ngày mai chỉ là một ngày nữa như thế
Tôi nghe người ta nói
Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn từng ngày
Ngày mai chỉ là một ngày nữa như thế
Tôi nghe người ta nói
Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn từng ngày
Ngày mai chỉ là một ngày nữa như thế
Tôi nghe người ta nói
Ngày mai chỉ là một ngày nữa như thế
Ngày mai chỉ là một ngày nữa như thế

Tôi nghe người ta nói
Ngày mai chỉ là một ngày nữa như thế
Tôi nghe người ta nói
Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn từng ngày

Tôi nghe người ta nói
Ngày mai chỉ là một ngày nữa như thế


Bài hát của: Madness:

1.
Tomorrow Is Just Another Day
Trying hard, I thought I'd done my best All my life, I can't get no rest Some who've closed the door before Say I can't carry on no more. I hear them...
2.
Tomorrow's Just Another Day
Tomorrow's Just Another Day Trying hard, I thought I'd done my best All my life, I can't get no rest Some who've closed the door before Say I can't carry on no...
3.
Lovestruck
Staggering home, the headlights throw a shadow up and upon Friends and loved-ones that have done no wrong, But no longer mean anything to me. Oh am I mumbling on,...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net