Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Transportation Song

(Peter Weatherall)

XEM VIDEO

LYRIC:
You can drive a car,
you can drive a truck,
you can ride on a train
or in a bus

How do you get from A to B
over land , through the air , or on the sea?

You can ride a scooter
you can ride a bike
you can ride a unicycle
if you like

How do you get from A to B
over land, through the air, or on the sea?

You can sail a yacht
if the wind is right
or inside a submarine
if it´s watertight
you can fly a plane
way up in the sky
or a helicopter
if you want to try

How do you get from A to B
over land, through the air, or on the sea?

You can catch a taxi
if you have the fare
or you can walk
from here to there

How do you get from A to B
over land, through the air, or on the sea?

You can fly a rocket ship
if you have been taught
but first you have to train to be
an astronaut

How do you get from A to B
over land, through the air, or on the sea?

How do you get from A to B
over land, through the air, or on the sea?
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Bạn có thể lái một chiếc ô tô
Bạn có thể lái một chiếc xe tải
Bạn có thể lái một đoàn tàu
Hoặc một chiếc xe buýt

Làm sao bạn đi từ A đến B
Qua các vùng đất, xuyên qua khí quyển hoặc đại dương?

Bạn có thể lái một chiếc xe tay ga
Bạn có thể lái một chiếc xe đạp
Bạn có thể lái xe một bánh
Nếu mà bạn muốn

Làm sao bạn đi từ A đến B
Qua các vùng đất, xuyên qua khí quyển hoặc đại dương?

Bạn có thể lái một chiếc thuyền buồm
Nếu gió thổi đúng hướng
Hoặc một chiếc tàu ngầm
Nếu mà nó kín nước
Bạn có thể lái một phi cơ
Bay lên bầu trời cao
Hoặc một chiếc trực thăng
Nếu mà bạn muốn thử

Làm sao bạn đi từ A đến B
Qua các vùng đất, xuyên qua khí quyển hoặc đại dương?

Bạn có thể gọi taxi
Nếu bạn có tiền cước
Hoặc bạn có thể đi bộ
Từ nơi nay sang nơi khác

Làm sao bạn đi từ A đến B
Qua các vùng đất, xuyên qua khí quyển hoặc đại dương?

Bạn có thể lái tàu vũ trụ
Nếu bạn đã được dạy
Nhưng trước tiên bạn phải được dạy
Thành một phi hành gia

Làm sao bạn đi từ A đến B
Qua các vùng đất, xuyên qua khí quyển hoặc đại dương?

Làm sao bạn đi từ A đến B
Qua các vùng đất, xuyên qua khí quyển hoặc đại dương?


Bài hát của: Peter Weatherall:

1.
Transportation Song
You can drive a car, you can drive a truck, you can ride on a train or in a bus How do you get from A to B over land...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net