Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Tvoi Shagi / Твои шаги

(Batyrhan Shukenov / Батырхан Шукенов)

XEM VIDEO

LYRIC:
.-= Kazakh =-.


Твои шаги"Я приду на край заката
Ожиданием распятый
Навсегда забуду день, что потерял
Научу себя не слышать
Научу себя не видеть
Как будто в мире больше нет тебя

Я каждый день встречаю
На алтаре печали
И цветы целую, что любила ты
И днями и ночами
Часы не замечая
Снова, снова, снова жду твои шаги
Твои шаги...

Не пою, не засыпаю
Помню то, что забываю
И брожу ночами словно под водой
В облаках дома не строю
Видно он того не стоит
Я научили себя не быть собой

Я каждый день встречаю
На алтаре печали
И цветы целую, что любила ты
И днями и ночами
Часы не замечая
Снова, снова, снова жду твои шаги

Я каждый день встречаю
На алтаре печали
И цветы целую, что любила ты
И днями и ночами
Часы не замечая
Снова, снова, снова жду твои шаги
Твои шаги..."


.-= English =-.

Your footsteps


" I will arrive at the edge of the twilight/sunset
Crucified by expectation
I will forget forever the day I lost
I will learn not to hear/listen to myself
I will learn not to see/look at myself
As if you were no longer in the world

Every day I will meet (?)
On the altar of sorrow
And I kiss the flowers that you loved
Both day and night
Not paying attention to the time
Again, again, again I await you footsteps
Your footsteps...

I don't sing, I don't sleep
I remember what I'm forgetting
And I wander in the night as if under water
I'm not making a home in the clouds (?)
It's obviously not worth it
I learned not even to be myself (?) "
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Bước chân em đi


Anh sẽ đến bên bờ vực hoàng hôn
Bị hành hạ vì sự mong đợi mòn mỏi
Anh sẽ vĩnh viễn quên đi cái ngày anh đánh mất
Anh cũng học cách tự nhìn lại bản thân
Như thể em không còn trên cõi đời này.

Ngày ngày, anh sẽ gặp em tại bàn thờ buồn khổ
Và hôn lên những bông hoa em yêu
Cả lúc ngày và đêm
Không thèm để ý đến thời gian
Lần nữa, lần nữa, anh lại chờ đợi dấu chân em
Bước chân em đi...

Anh không hát, không ngủ
Vẫn còn nhớ những gì anh sắp quên đi
Và lang thang trong đêm như thể dưới mặt nước
Anh cũng sẽ không tạo dựng một mái nhà tận trên mây
Thật rõ ràng, chẳng đáng thế
Anh đã học cách để không còn là anh.


Bài hát của: Batyrhan Shukenov / Батырхан Шукенов:

1.
Tvoi Shagi / Твои шаги
.-= Kazakh =-. Твои шаги "Я приду на край заката Ожиданием распятый Навсегда забуду день, что потерял Научу себя не слышать Научу себя не видеть Как будто в мире больше нет тебя Я каждый день встречаю На алтаре...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net