Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Un Monde Parfait / A Perfect World

(Ilona Mitrecey)

XEM VIDEO

LYRIC:
Ce matin j'imagine un dessin sans nuage
Avec quelques couleurs comme vient mon pinceau
Du bleu, du rouge je me sens sage comme une image
Avec quelques maisons et quelques animaux

Ce matin j'imagine un pays sans nuage,
Où tous les perroquets ne vivent plus en cage
Des jaunes, des verts, des blancs, je fais ce qui me plaît
Car c'est comme ça que j'imagine un monde parfait...

[Refrain]:
Un oiseau, un enfant, une chèvre
Le bleu du ciel, un beau sourire du bout des lèvres
Un crocodile, une vache, du soleil
Et ce soir je m'endors au pays des merveilles
Un oiseau, un crayon, une chèvre
Le bleu du ciel, un peu de sucre, un peu de sel
Un crocodile, quelques fleurs, une abeille
Et ce soir je m'endors au pays des merveilles

Ce matin j'imagine un dessin sans étoile
De toute les couleurs un dessin sans contour
Quand ça m'plaît plus j'efface tout et je recommence
Avec d'autres maisons et d'autres animaux

Ce matin j'imagine un pays sans nuage,
Où tous les perroquets ne vivent plus en cage
Des jaunes, des verts, des blancs, je fais ce qui me plaît
Car c'est comme ça que j'imagine un monde parfait...

[Refrain] (2X)

Ohhh c'est beau ça, ah ouais,
C'est comme ça que t'imagines un monde parfait
Ah avec un oiseau, un enfant, une chèvre,
Un crocodile, une vache, du soleil
Moi aussi ce soir je m'endors au pays des merveilles...

Ce matin j'imagine un dessin sans étoiles
De toute les couleurs un dessin sans contour
Quand ça m'plaît plus j'efface tout et je recommence
Avec d'autres maisons et d'autres animaux

[Refrain]
...................................

[English]
This morning, I imagine a painting without clouds
With some colors, as my paintbrush feels like
Blue, red, I am good as gold
With some houses and animals

This morning I imagine a country without clouds
Where the parrots do not live in cage
Some yellow, green, white, I take what I like
Because that's how I see a perfect world

A bird, a child, a goat
The blue sky, a half heartedly smile
A crocodile, a cow, the sun
And tonight I sleep in Wonderland

A bird, a pencil, a goat
The blue sky, a bit of sugar and a bit of salt
A crocodile, some flowers, a bee
And tonight I sleep in Wonderland

This morning I imagine a painting without stars
With all colors, a painting without borders
When I don't like it anymore, I rub it out and start again
With other houses and animals

This morning I imagine a country without clouds
Where the parrots do not live in cage
Some yellow, green, white, I do what I like
Because that's how I see a perfect world

A bird, a child, a goat
The blue sky, a half heartedly smile
A crocodile, a cow, the sun
And tonight I sleep in Wonderland

A bird, a pencil, a goat
The blue sky, a bit of sugar and a bit of salt
A crocodile, some flowers, a bee
And tonight I sleep in Wonderland
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Sáng nay em mường tượng một bức tranh chẳng có mây trời
Chỉ có sắc màu cọ em vẽ nên
Xanh, đỏ tùy ý em
Thêm vài ngôi nhà và con thú

Sáng nay em mường tượng một đất nước chẳng có mây trời
Nơi vẹt không sống trong lồng cũi
Vàng, xanh, trắng, em vẽ thêm mặc ý
Vì em cho đó mới là một thế giới hoàn mĩ

[Refrain]
Một chú chim, một em nhỏ, một con dê
Bầu trời xanh, một nụ cười rạng rỡ *
Một con cá sấu, một con bò, mặt trời kia
Và đêm nay em ngủ trong thế giới thần tiên

Một chú chim, bút chì, một con dê
Bầu trời xanh, thêm chút đường và chút muối
Một con cá sấu, vài bông hoa và một chú ong
Đêm nay em được ngủ trong thế giới thần tiên

Sáng nay em mường tượng một đất nước chẳng có tinh tú
Bức tranh đầy màu sắc không biên giới
Khi không thích nữa, em xóa đi vẽ lại
Với những ngôi nhà và con vật khác

Sáng nay em mường tượng một đất nước chẳng có mây trời
Nơi vẹt không sống trong lồng cũi
Vàng, xanh, trắng, em vẽ thêm mặc ý
Vì em cho đó mới là một thế giới hoàn mĩ

Một chú chim, một em nhỏ, một con dê
Bầu trời xanh, một nụ cười rạng rỡ *
Một con cá sấu, một con bò, mặt trời kia
Và đêm nay em ngủ trong thế giới thần tiên

Một chú chim, bút chì, một con dê
Bầu trời xanh, thêm chút đường và chút muối
Một con cá sấu, vài bông hoa và một chú ong
Đêm nay em được ngủ trong thế giới thần tiêm


Bài hát của: Ilona Mitrecey:

1.
Un Monde Parfait / A Perfect World
Ce matin j'imagine un dessin sans nuage Avec quelques couleurs comme vient mon pinceau Du bleu, du rouge je me sens sage comme une image Avec quelques maisons et quelques animaux Ce matin...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net