Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Unanswered Prayers

(Garth Brooks)

XEM VIDEO

LYRIC:
Just the other night a hometown football game
My wife and I ran into my old high school flame
And as I introduced them the past came back to me
And I couldn't help but think of the way things used to be

She was the one that I'd wanted for all times
And each night I'd spend prayin' that God would make her mine
And if he'd only grant me this wish I wished back then
I'd never ask for anything again

Sometimes I thank God for unanswered prayers
Remember when you're talkin' to the man upstairs
That just because he doesn't answer doesn't mean he don't care
Some of God's greatest gifts are unanswered prayers

She wasn't quite the angel that I remembered in my dreams
And I could tell that time had changed me
In her eyes too it seemed
We tried to talk about the old days
There wasn't much we could recall
I guess the Lord knows what he's doin' after all

And as she walked away and I looked at my wife
And then and there I thanked the good Lord
For the gifts in my life

Sometimes I thank God for unanswered prayers

Remember when you're talkin' to the man upstairs
That just because he may not answer doesn't mean he don't care
Some of God's greatest gifts are unanswered

Some of God's greatest gifts are all too often unanswered...
Some of God's greatest gifts are unanswered prayers
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Một đêm nọ với trận bóng ở quê nhà
Vợ chồng tôi gặp lại người yêu thời trung học
Và khi tôi giới thiệu họ thì quá khứ tràn về
Tôi cứ nghĩ hoài về chúng mà chẳng thể làm khác

Cô ấy từng là người tôi khao khát trọn đời
Và hằng đêm tôi nguyện cầu Chúa cho cô ấy thuộc về tôi
Và nếu như Người ban cho điều này
Tôi nguyện sẽ không đòi hỏi điều gì nữa

Đôi khi tôi tạ ơn Chúa vì những nguyện cẩu không được đáp lời
Hãy nhớ khi bạn chuyện trò với Thượng Đế
Thì khi Người không đáp lời không phải là Người không quan tâm
Mà điều đó đôi khi là món quà quý giá

Cô ấy đã không còn là thiên thần tôi mơ về
Có thể nói rằng tôi đã thay đổi kể từ lần đó
Trong mắt cô ấy cũng dường như thế
Chúng tôi cố nói về những ngày đã qua
Nhưng chẳng có gì để gợi lại
Tôi đoan chắc Chúa biết điều Ngài đang làm

Khi cô ấy đi khỏi, tôi nhìn vợ mình
Và tôi cảm ơn Chúa nhân từ
với món quà của đời mình

Đôi khi tôi tạ ơn Chúa vì những nguyện cầu không được đáp lời
Hãy nhớ khi bạn chuyện trò với Thượng Đế
Thì khi Người không đáp lời không phải là Người không quan tâm
Mà điều đó đôi khi là món quà quý giá

Những món quà của Chúa thường là những điều không được đáp lời...
Quà của Chúa là những điều không được đáp lời


Bài hát của: Garth Brooks:

1.
Papa Loved Mama
Papa Loved Mama Papa drove a truck nearly all his life You know it drove mama crazy being a trucker's wife The part she couldn't handle was the being alone I guess she needed...
2.
Unanswered Prayers
Just the other night a hometown football game My wife and I ran into my old high school flame And as I introduced them the past came back to me And I couldn't...
3.
When You Come Back To Me Again
WHEN YOU COME BACK TO ME AGAIN - Garth Brooks There's a ship out on the ocean, at the mercy of the sea. It's been tossed about, lost and...
4.
The Dance
Looking back on the memory of The dance we shared 'neath the stars above For a moment all the world was right How could I have known that you'd ever...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net