Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Unusual Way (Nine OST)

(Nicole Kidman)

XEM VIDEO

LYRIC:
In a very unusual way one time I needed you.
In a very unusual way you were my friend.
Maybe it lasted a day, maybe it lasted an hour.
But, somehow it will never end.

In a very unusual way I think I'm in love with you.
In a very unusual way I want to cry.
Something inside me goes week,
Something inside me surrenders.
And you're the reason why,
You're the reason why

You don't know what you do to me,
You don't have a clue.
You can't tell what its like to be me looking at you.
It scares me so, that I can hardly speak.

In a very unusual way, I owe what I am to you.
Though at times it appears I won't stay, I never go.
Special to me in my life,
Since the first day that I met you.
How could I ever forget you,
Once you had touched my soul?
In a very unusual way,
You've made me whole.

LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Theo một cách bất thường tôi đã từng khao khát ông
Theo một cách rất bất thường ông đã từng là bạn tôi
Có thể trong một ngày, có thể trong một giờ
Nhưng theo cách nào đó ông sẽ mãi là bạn tôi

Chắc tôi đã phải lòng ông theo một cách rất bất thường
Theo một cách rất bất thường tôi muốn khóc
Điều gì đó trong tôi mềm yếu
Điều gì đó trong tôi đầu hàng
Và ông chính là nguyên nhân
Ông chính là nguyên nhân

Ông không biết đã làm gì với tôi
Ông không hề hay biết
Ông không thể nói điều đó như thế nào khi tôi nhìn vào ông
Điều đó làm tôi sợ đến mức hầu như không thể nói nên lời

Theo một cách bất thường, tôi nợ ông chính mình
Dù cho khi nó xuất hiện tôi sẽ không ở lại, tôi sẽ không bao giờ đi
Rất đặc biệt với tôi trong cuộc đời này
Kể từ ngày tôi gặp ông
Sao tôi có thể quên ông
Khi ông đã lay động tâm hồn tôi?
Theo một cách bất thường, ông đã làm cho tôi hoàn thiệnBài hát của: Nicole Kidman:

1.
Unusual Way (Nine OST)
In a very unusual way one time I needed you. In a very unusual way you were my friend. Maybe it lasted a day, maybe it lasted an hour. But, somehow...
2.
One Day I'll Fly Away
One Day I'll Fly Away - Nicole Kidman I follow the night Can't stand the light When will I begin To live again? One day I'll fly away Leave all this to yesterday What more could Your love...
3.
Come What May (ft. Ewan McGregor)
Never knew I could feel like this Like I've never seen the sky before Want to vanish inside your kiss Everyday I love you more and more Listen to my heart, can you...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net