Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Voice of An Angel

(Joseph McManners)

XEM VIDEO

LYRIC:
When I'm lying in the darkness
And I'm half afraid to sleep
I keep thinking of tomorrow
And the thoughts that lie so deep
Then I pray in talking whispers
Cause I know that somewhere near
Is the presence of an angel
Come to hold me through my fear

And who are you who guides me
My messenger of light
Will you walk beside me now
Beyond the day and night
Who are you who guides me
With words I cannot write
It's the voice of an angel,
The voice of an angel,
The voice of an angel
Come to hold me close this night

Then I close my eyes
And open the window of my heart
For I know that you will listen
Even though I kiss the dark
And as I'm slowly breathing
O the night just lingers on
I hear the voice of an angel
Come to calm me with song
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Lúc con nằm trong đêm tối
Con lo sợ khi ngủ thiếp đi
Con vẫn nghĩ đến ngày mai
Những dòng suy nghĩ này nằm trong sâu thẳm
Rồi con khẽ nguyện cầu
Vì con biết ở đâu đó gần đây
Là sự hiện diện của một thiên sứ
Đến ôm con lúc con run sợ

Người là ai, người dẫn đường cho con
Hỡi vị sứ giả ánh sáng
Người sẽ cùng bước bên con không?
Qua ngày và đêm
Người là ai hỡi người dẫn đường cho con
Với những từ con không thể nào viết
Giọng hát của một thiên thần
Người đến ôm con trong đêm nay

Rồi con nhắm mắt lại
Và mở cửa sổ của lòng mình
Vì con biết người sẽ lắng nghe
Dù cho con có hôn lên bóng đêm
Và con thở chầm chậm
Ôi màn đêm vừa nán lại thêm
Con nghe tiếng hát của một thiên thần
Người đến trấn tĩnh con với một bài hát


Bài hát của: Joseph McManners:

1.
Voice of An Angel
When I'm lying in the darkness And I'm half afraid to sleep I keep thinking of tomorrow And the thoughts that lie so deep Then I pray in talking whispers Cause I know that somewhere...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net