Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Wax And Wire

(Loch Lomond)

XEM VIDEO

LYRIC:
I'm helplessly needless and needless to say I owe you.
I'm helplessly needless and needless to say I owe you.

Well I'd wade ten thousand klicks for a just one more chance.
Just one more chance, to see your face again.

Well I'd pull, 10 time the weight of the earth with my teeth.
The earth with my teeth to touch your face alive.

You lie helplessly still as your face falls apart.
You lie helplessly still as your face falls apart.

With wax and wires and hair from the back of your head.
With wax and wires and hair from the back of your head.

Well I can make your face brand new.
Well I can make your face brand new.


La la la da da da da da da da daaaa
la la da da da da da da da da daaaa

You are warm.
You are warm.

Come take my hand and I'll take your hand,
And I will bring you out.
Come take the line and I'll take the line,
And I will pull you out.

To swing In the sun.

Come take my hand and I'll take your hand,
And I will bring you out.
Come take the line and I'll take the line,
And I will pull you out.

To swing In the sun.
swing in the sun.
swing in the sun.
swing in the sun.
swing in the sun.
swing in the sun.
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Tôi vô vọng để có thể thốt nên lời rằng tôi nợ em
Tôi vô vọng để có thể thốt nên lời rằng tôi nợ em

Tôi sẽ vượt qua hàng ngàn vũng lầy để với tới dù chỉ là một cơ hội
Dù chỉ là một cơ hội, được thấy khuôn mặt em lần nữa

Tôi sẽ nhấc cả trọng lượng của thế giới mười lần với hàm răng của mình
Cả thế giới bằng hàm răng tôi để thấy khuôn mặt em như thuở nào

Em cứ nằm đó vô vọng với khuôn mặt thiểu não
Em cứ nằm đó vô vọng với khuôn mặt thiểu não

Với cả chất sáp, dây nơ buộc tóc sau gáy
Với cả chất sáp, dây nơ buộc tóc sau gáy

Tôi có thể làm em tươi tỉnh lại
Tôi có thể làm em tươi tỉnh lại

La la la da da da da da da da daaaa
la la da da da da da da da da daaaa

Em thật ấm áp
Em thật ấm áp

Hãy tới đây và nắm lấy bàn tay tôi
Tôi sẽ đưa em thoát khỏi đây
Hãy tới đây, vượt qua mọi rào cản và tôi cũng sẽ vậy
Và tôi sẽ đưa em thoát khỏi đây

Để khiêu vũ cùng vầng dương

Hãy tới đây và nắm lấy bàn tay tôi
Tôi sẽ đưa em thoát khỏi đây
Hãy tới đây, vượt qua mọi rào cản và tôi cũng sẽ vậy
Và tôi sẽ đưa em thoát khỏi đây

Để khiêu vũ cùng vầng dương
Khiêu vũ cùng vầng dương
Khiêu vũ cùng vầng dương
Khiêu vũ cùng vầng dương
Khiêu vũ cùng vầng dương
Khiêu vũ cùng vầng dương


Bài hát của: Loch Lomond:

1.
Wax And Wire
I'm helplessly needless and needless to say I owe you. I'm helplessly needless and needless to say I owe you. Well I'd wade ten thousand klicks for a just one more chance. Just...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net