Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

What Is Happening

(Alphabeat)

XEM VIDEO

LYRIC:
What Is Happening - Alphabeat

Oh, when I said I need you so much
I was dead,
I was alive when you were right here by my side,
We both could see
that I needed you, you needed me,
And now we both regret,
Regret what we said.

Oh, when I said I need you so much
I was dead,
I was alive when you were right here by my side,
We both could see
that I needed you, you needed me,
And now we both regret,
Regret what we said.

When we said,
Don't you ever come back,
Don't you ever come,
Don't you ever come back,
Don't you.

Don't go out tonight,
Baby can't you see,
What is happening to you,
What is happening?

Don't go out tonight,
Baby can't you see,
What is happening to you,
What is happening?

So whose fault is it anyway,
Don't say,
We don't know,
We both know that we made a mistake,
It's hard to live together forever,
Well, that's what they say,
We still regret what we said,
What we said.

So whose fault is it anyway,
Don't say,
We don't know,
We both know that we made a mistake,
It's hard to live together forever,
Well, that's what they say,
We still regret what we said,
What we said.

When we said,
Don't you ever come back,
Don't you ever come,
Don't you ever come back,
Don't you.

Don't go out tonight,
Baby can't you see,
What is happening to you,
What is happening?

Don't go out tonight,
Baby can't you see,
What is happening to you,
What is happening?

Uuuuuuuuuuuuuuuh
Uuuuuuuuuuuuuuuh

Oh, when I said I need you so much
I was scared,
I was alive when you were right here by my side,
We both could see
that I needed you, you needed me,
And now we both regret,
Regret what we said, yeah yeah yeah.

Don't go out tonight,
Baby can't you see,
What is happening to you,
What is happening? (hey!)

Don't go out tonight,
Baby can't you see,
What is happening to you,
What is happening? (what is happening?).

Don't go out tonight, (no)
Baby can't you see,
What is happening to you, (yea-yea-yea-yea-yea-yea-yea-yea-ih-yeah)
What is happening?

Don't go out tonight, (no)
Baby can't you see, (don't go)
What is happening to you,
What is happening? (what is happening?).
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Điều gì đang xảy ra

Khi anh nói anh rất cần em
Là khi anh đã chết,
Anh chỉ sống khi em ở ngay đây bên anh
Chúng ta sẽ có thể thấy được
Rằng anh cần em, em cần anh,
Và giờ cả hai chúng ta đều hối tiếc,
Hối tiếc những gì ta đã nói.

Khi chúng ta nói,
Em có bao giờ quay lại nữa không,
Em sẽ quay lại chứ?

Đừng rời xa anh đêm nay
Em yêu, liệu em có thể thấy
Điều gì đang xảy ra với em không,
Điều gì đang xảy ra vậy?

Dù cho lỗi lầm là của ai,
Em cũng đừng nói gì,
Chúng ta không thể biết được,
Chỉ có thể biết rằng sai lầm đến từ cả hai ta,
Thật khó để mà ở bên nhau mãi mãi,
Ồ, đó là những gì mà ta đã nói,
Chúng ta vẫn hối tiếc về những gì ta đã nói.

Khi chúng ta nói,
Em có bao giờ quay lại nữa không,
Em sẽ quay lại chứ?

Đừng rời xa anh đêm nay
Em yêu, liệu em có thể thấy
Điều gì đang xảy ra với em không,
Điều gì đang xảy ra vậy?

Khi anh nói anh rất cần em
Là lúc anh rất sợ hãi,
Anh chỉ còn sống khi có em ngay đây bên anh,
Chúng ta sẽ có thể thấy được
Rằng anh cần em, em cần anh,
Và giờ cả hai chúng ta đều hối tiếc,
Hối tiếc những gì ta đã nói.

Đừng rời xa anh đêm nay
Em yêu, liệu em có thể thấy
Điều gì đang xảy ra với em không,
Điều gì đang xảy ra vậy?


Bài hát của: Alphabeat:

1.
The Spell
Ohh-wohh-wohh-wohh oh-wohh-oh (repeat x3) Ohh-wohh-wohh-wohh I've been thinking about you lately You're on my mind You do something to me baby In ways I can't define Whatever you're doing You're doing it well What is your secret Won't you...
2.
What Is Happening
What Is Happening - Alphabeat Oh, when I said I need you so much I was dead, I was alive when you were right here by my side, We both could...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net