Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

What's The Good In Goodbye

(Dewain Whitmore)

XEM VIDEO

LYRIC:
Bags are packed, and you're walking away,
Never thought I'd see the day,
You'd really be leaving,
we both saw it coming,
Now we're watching it go,
Still I'll never know,
The reason,

Keeping it together, But I'm just about to lose it,
I want to stop you, but I don't know what I'm doing,
Who's really winning if the both of us are losing now,

Just turn around,
Let's give it one last try,
We're knocked down,
But I ain't giving up the fight,
What's the good, What's the good in goodbye,
When our love is still alive,
I don't know, I don't know the words to say,
All I know, is I can't let you get away,
Just turn around, Cause baby I don't want to see,
The end of you and me,

Do you really want to sleep alone tonight,
Can you look me in the eye,
And say you don't love me,
Baby tell me think where you really think you're going,
You don't really want to leave and you know it,
Baby believe me we can be and we can work it out,

Just turn around,
Let's give it one last try,
We're knocked down,
But I ain't giving up the fight,
What's the good, What's the good in goodbye,
When our love is still alive,
I don't know, I don't know the words to say,
All I know, is I can't let you get away,
Just turn around, Cause baby I don't want to see,
The end of you and me,

We've gone too far,
We've loved too much,
To let it go,
To give it up,
Just turn around,
Don't let me see,
To see the end,
Of You and Me,

We've gone too far,
Just turn around,
Let's give it one last try,
We're knocked down,
But I ain't giving up the fight,
What's the good, What's the good in goodbye,
When our love is still alive,
Just Turn around,
I don't know, I don't know the words to say,
All I know, is I can't let you get away,
Just turn around, Cause baby I don't want to see,
The end of you and me,

Just turn around,
Let's give it one last try,
We're knocked down,
But I ain't giving up the fight,
What's the good, What's the good in goodbye,
When our love is still alive,
I don't know, I don't know the words to say,
All I know, is I can't let you get away,
Just turn around, Cause baby I don't want to see,
The end of you and me,
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Túi xách đã được gói lại, và em đang ra đi
Chưa bao giờ anh nghĩ đến một ngày
Em thật sự rời xa anh,
Chúng ta đều biết rồi sẽ đến
Ngay giây phút này ta chứng kiến nó đến,
Nhưng anh vẫn sẽ không biết được,
Một lý do,

Cố níu kéo nhau, nhưng giờ đây anh biết đã mất thật rồi,
Anh muốn ngăn em, nhưng anh không hiểu anh đang làm gì
Ai mới là người chiến thắng nếu cả hai chúng đều thất bại trong phút gây này

Hãy quay về
Ta hãy thử một lần cuối
Chúng ta đã thất bại
Nhưng anh sẽ không từ bỏ cuộc chiến
Điều tốt đẹp là gì, điều gì tốt đẹp khi chia tay.
Khi tình yêu chúng ta vẫn còn tồn tại,
Anh không biết, anh không biết phải nói gì
Tất cả những gì anh biết là anh không thể để em ra đi
Hãy quay về, bởi em yêu à, anh không muốn thấy,
Một kết thúc giữa anh và em

Có phải em muốn ngủ một mình tối nay,
Xin em hãy nhìn vào mắt anh,
Và hãy nói em không yêu anh đi,
Em yêu hãy cho anh biết nơi mà thật sự em nghĩ là sẽ đi,
Em không muốn bỏ đi và em biết điều đó
Em yêu, hãy tin anh rằng chúng ta sẽ làm được

Hãy quay về
Ta hãy thử một lần cuối
Chúng ta đã thất bại
Nhưng anh sẽ không từ bỏ cuộc chiến
Điều tốt đẹp là gì, điều gì tốt đẹp khi chia tay.
Khi tình yêu chúng ta vẫn còn tồn tại,
Anh không biết, anh không biết phải nói gì
Tất cả những gì anh biết là anh không thể để em ra đi
Hãy quay về, bởi em yêu à, anh không muốn thấy,
Một kết thúc giữa anh và em

Chúng đã đi quá xa,
Chúng ta đã yêu quá nhiều,
Để buông xuôi
Để bỏ cuộc
Hãy quay về
Đừng cho anh thấy
Nhìn thấy một kết thúc
Giữa anh và em.

Chúng đã đi quá xa,
Hãy quay về
Ta hãy thử một lần cuối
Chúng ta đã thất bại
Nhưng anh sẽ không từ bỏ cuộc chiến
Điều tốt đẹp là gì, điều gì tốt đẹp khi chia tay.
Khi tình yêu chúng ta vẫn còn tồn tại,
Anh không biết, anh không biết phải nói gì
Tất cả những gì anh biết là anh không thể để em ra đi
Hãy quay về, bởi em yêu à, anh không muốn thấy,
Một kết thúc giữa anh và em,

Hãy quay về
Ta hãy thử một lần cuối
Chúng ta đã thất bại
Nhưng anh sẽ không từ bỏ cuộc chiến
Điều tốt đẹp là gì, điều gì tốt đẹp khi chia tay.
Khi tình yêu chúng ta vẫn còn tồn tại,
Anh không biết, anh không biết phải nói gì
Tất cả những gì anh biết là anh không thể để em ra đi
Hãy quay về, bởi em yêu à, anh không muốn thấy,
Một kết thúc giữa anh và em


Bài hát của: Dewain Whitmore:

1.
What's The Good In Goodbye
Bags are packed, and you're walking away, Never thought I'd see the day, You'd really be leaving, we both saw it coming, Now we're watching it go, Still I'll...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net