Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Where Do You Go

(No Mercy)

XEM VIDEO

LYRIC:
Chorus:
Where do you go, my lovely
Where do you go
I wanna know, my lovely
I wanna know
Where do you go, oh oh eh oh
I wanna know, oh oh eh oh
Where do you go, oh oh eh oh...
I wanna know

You leave without a word, no message, no number
And now my head is pounding like rolling thunder
You left me with a heartache deep inside
Girl, you should see me cry all night, and I wonder

Everybody says what a shame, what is wrong
They don't like the game we play
Heard you're hangin' around every night until dawn
I'm waiting for you night and day

Where do you go,my lovely
Where do you go,I wanna know,my lovely
I wanna know,where do you go
I wanna know,where do you go
I wanna know

You gotta break the silence, don't keep me waiting
Just like a river flowing to the sea
You're running back to me
Girl hear what I'm saying

Where do you go, my lovely
I wanna know

Where do you go, oh oh oh...
Where do you go, oh oh oh...
I wanna know
Where do you, where do you go

Save me...

Come back dry the tears I cried for you, baby
You've gotta stop this heartache deep inside
You've gotta help me make it through the night safely
Come back and save me

Repeat Chorus
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Chorus:
Em đi đâu, người tình dễ thương của anh
Em đi đâu
Anh muốn biết, người tình dễ thương của anh
Anh muốn biết
Em đi đâu , oh oh eh oh
Anh muốn biết, oh oh eh oh
Em đi đâu , oh oh eh oh
Anh muốn biết

Em bỏ đi không một lời, không tin nhắn, không số điện thoại
Và giờ đầu óc anh đang quay cuồng như tiếng sấm vang rền
Em bỏ lại anh với nỗi đau tận trong sâu thẳm
Em à, em có thể thấy anh khóc suốt đêm, và anh tự hỏi

Mọi người nói rằng thật xấu hổ, là sai trái
Họ chẳng thích điều ta làm
Nghe thấy em thổn thức mỗi đêm tới lúc rạng đông
Anh đợi chờ em suốt đêm ngày

Em đi đâu, người tình dễ thương của anh
Em đi đâu, anh muốn biết, người tình dễ thương của anh
Anh muốn biết, em đi đâu
Anh muốn biết, em đi đâu
Anh muốn biết

Em phải phá tan đi sự im lặng này, đừng để anh chờ
Như một dòng sông tuôn chảy ra biển
Em đang chạy lại phía anh
Em à, nghe những gì anh nói

Em đi đâu, người tình dễ thương của anh
Anh muốn biết

Em đi đâu, oh oh oh
Em đi đâu, oh oh oh
Anh muốn biết
Em đi, em đi đâu

Hãy cứu lấy anh

Hãy quay về, làm cạn khô những giọt lệ anh khóc vì em, em yêu
Em phải ngăn nỗi đau tận trong sâu thẳm này
Em phải giúp em vượt qua bóng đêm tối an toàn nhé
Hãy quay về và cứu lấy anh

ĐK


Bài hát của: No Mercy:

1.
Where Do You Go
Chorus: Where do you go, my lovely Where do you go I wanna know, my lovely I wanna know Where do you go, oh oh eh oh I wanna know, oh oh...
2.
Hello, How Are You?
Hello, how are you? Would be good to see you again Hello, where are you? I've been trying to reach you in vain The emotion's written cross my face Like no rain drops...
3.
Let Me Be The One
Give me a chance to let you know We can grow and we can love together Let me be the one Tell me what I have to do Cause when I'm spending time with...
4.
My Promise To You
It's one year together And I loved you right from the start There's nothing that's better And nothing to keep us apart Now I wanna tell you How special your love is to me Cause this...
5.
Baby Come Back
Spending all my nights, all my money, goin` out on the town Doin` anything just to get you off of my mind But when the morning comes I`m right back where...
6.
When I Die
Forever and always When I die Ill keep on living for you You give me strength when I start to worry You lift me up when Im feeling sorry Youre building me up with...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net