Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Who Am I

(Flyleaf)

XEM VIDEO

LYRIC:
I'm so glad to be here
This day has become sacred
I'm trembling with thankfulness
For all of this

Who am I
Who am I
That you have brought me
This far, this far
Who am I that you have brought me so far

All those years of spoiled complaining
I said its not enough
And you have forgiven me for everything
Everything
And you have given me everything
Oh its too much, its too much
You're too much, you're too much

Who am I
Who am I
That you have brought me
This far, this far
Who am I that you have brought me so far

Who am I
Who am I
That you have brought me
This far, this far
Who am I that you have brought me so far
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Em vui mừng khi đến chốn đây
Ngày này trở nên thật thiêng liêng
Em đang run sợ, với lòng biết ơn
Vì tất cả điều này

ĐK:
Em là ai
Em là ai
Vì rằng anh đã trao cho em
Điều xa xôi này, điều xa xôi này
Em là ai vì rằng anh đã trao đến cho em

Tất cả những than vãn hư hỏng của những năm qua
Em nói thế chẳng đủ
Anh có thứ tha cho em vì mọi điều
Mọi điều
Anh có thứ tha cho em vì mọi điều
Ôi, thật quá nhiều, thật quá nhiều
Thật quá nhiều ở anh, quá nhiều ở anh

ĐK:X2


Bài hát của: Flyleaf:

1.
Chasm
Break up already, wake up now Walk away, take it all back now Don't be quick to lick the scab off You're spitting in his face with the rest of them Break...
2.
Who Am I
I'm so glad to be here This day has become sacred I'm trembling with thankfulness For all of this Who am I Who am I That you have brought me This far, this far Who am I...
3.
I'm So Sick
I will break into your thoughts With what's written on my heart I will break, break I'm so sick, Infected with where I live Let me live without this Empty bliss, Selfishness I'm so sick I'm...
4.
All Around Me
My hands are searching for you My arms are outstretched towards you I feel you on my fingertips My tongue dances behind my lips for you This fire rising through my being Burning I'm not...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net