Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Won't Back Down

(Fuel)

XEM VIDEO

LYRIC:
I know what darkness means
(and the void you left for me)
The isolation stings
(So think it wants to bleed)
The echoes in my brain
(Of the things you said to me)
You took my everything
Now I'm coming for you!

[Chorus:]
I won't back down
I will not bow
I've come to bring you hell
I can't forget
Things you did
I've come to bring you hell

The shadows that you see
(In the places that you sleep)
Are memories of me
(Better pray your soul to keep)
The truth behind your eyes
(You know that place you never see)
Your darkest little lies
Are coming for you!

[Chorus]

All the scars that never heal
All the wounds that will not seal
I will not forget the day
These memories never fall

[Chorus]

I've come to bring you hell
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Tôi biết bóng tối ẩn chứa điều gì
(và sự trống trải em để lại cho tôi)
Sự cô độc quặn đau
(Thế nên cứ nghĩ đến là muốn rỉ máu)
Tiếng vang dội trong não
(Bởi những thứ em đã nói với tôi)
Em đã lấy hết mọi thứ của tôi
Giờ thì tôi đang tới vì em đây!

[Chorus:]
Tôi sẽ không chùn bước
Tôi sẽ không cúi đầu
Tôi đến để mang em tới địa ngục
Tôi không thể quên được
Những gì em đã làm
Tôi đến để mang em tới địa ngục

Những bóng tối mà em thấy
(Ở nơi mà em ngủ)
Là những kí ức của tôi
(Tốt hơn là hãy cầu nguyện cho tâm hồn em được níu giữ)
Sự thật ẩn sau đôi mắt em
(Em biết nơi mà em không bao giờ nhìn thấy)
Những lời nói dối đen tối của em
Đang tới với em đấy!

[Chorus]

Những vết sẹo không bao giờ lành
Mọi vết thương không thể hàn gắn
Tôi sẽ không quên ngày đó
Những kí ức không bao giờ dịu xuống

[Chorus]

Tôi đến để mang em tới địa ngục


Bài hát của: Fuel:

1.
Won't Back Down
I know what darkness means (and the void you left for me) The isolation stings (So think it wants to bleed) The echoes in my brain (Of the things you said to me) You took my...
2.
Falls On Me
I've seen you hanging round This darkness where I'm bound And this black hole I've dug for me And silently within With hands touching skin The shock breaks my disease And I can breathe [Chorus] And all of...
3.
Hemorrhage (In My Hands)
Memories are just where you laid them Drag the waters ’till the depths give up their dead What did you expect to find? Was there something you left behind? Don’t you remember...
4.
Shimmer
She calls me from the cold Just when I was low, feeling short of stable And all that she intends And all she keeps inside, isn't on the label She says she's...
5.
Leave The Memories Alone
So here I am with my thoughts of you And this world I've left for me Stoic faces when I think of you And how I once believed So now you call me,...
6.
Wasted Time
Say it to my face Look me in the eyes And say what you have to say You know we can't erase these words before goodbye And turn the final page Ahh here comes alone...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net