Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

You And Me

(Ryan Star)

XEM VIDEO

LYRIC:
Saw you standing across the room
I find my way to your heart
Couldn't speak, I couldn't move
I find my way to your heart

Till it's you and me
I've seen your eyes before
And it's you and me
I don't want anything more

Keep your window opened up
I find my way to your heart
Don't have money, I don't have much but,
I find a way to your heart

Till it's you and me
I'll keep you safe and warm
And it's you and me
I don't want anything more

And I remember you
(And all the things that we have planned)
And I remember you
(And all the things that set us free)
I will come back for you

And me
I've seen your eyes before
And it's you and me
I don't want anything more
Till it's you and me
(I'll keep you safe and warm)
And it's you and me
(I don't want anything more)
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Anh thấy em đang đứng bên kia phòng
Anh tìm lối dẫn đến con tim em
Không thể nói, không thể chuyển
Anh tìm lối dẫn đến con tim em

Cho đến khi em và anh thành đôi
Anh đã gặp đôi mắt em từ trước
Và đó là em và anh
Anh không muốn gì hơn thế

Hãy giữ cửa sổ nhà em luôn mở
Anh tìm lối dẫn đến con tim em
Không cần tiền, không cần nhiều nhưng
Anh tìm lối dẫn đến con tim em

Cho đến khi em và anh thành đôi
Anh đã gặp đôi mắt em từ trước
Và đó là em và anh
Anh không muốn gì hơn thế

Và anh nhớ em
(Và tất cả những gì ta đã định)
Và anh nhớ em
(Và tất cả những gì đã giải thoát cho ta)
Anh sẽ quay về bên em

Và anh
Anh đã gặp đôi mắt em từ trước
Và đó là em và anh
Anh không muốn gì hơn thế
Cho đến khi em và anh thành đôi

(Anh sẽ che chở em an toàn và ấm áp)
Và đó là em và anh
(Anh không muốn gì hơn)


Bài hát của: Ryan Star:

1.
You And Me
Saw you standing across the room I find my way to your heart Couldn't speak, I couldn't move I find my way to your heart Till it's you and me I've seen your eyes...
2.
Last Train Home
To every broken heart in here Love was once a part, but now it's disappered She told me that it's all a part of the choice that you make Even when you...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net