Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

You Can't Lose Me

(O-Town)

XEM VIDEO

LYRIC:
Oooh
Yeah yeah
You can't lose me

You can lose your faith in loving
You can lose the will to trust, you'll see
You can't lose me

You can lose control let loose your senses
Lose your strength lose your defenses
You'll see, you'll see, you'll see
You can't lose me

You can't lose me cause I'm not leaving
You can't lose me cause I won't go
I'm gonna be there like a shadow you won't ever be alone
I'll be the sun that shines above you
All around you everywhere
I'll be there

You can lose your way, lose your possessions
Lose your mind and lose direction
You'll see, you'll see, you'll see
You can't lose me

You can't lose me cause I'm not leaving
You can't lose me cause I won't go
I'm gonna be there like a shadow you won't ever be alone
I'll be the sun that shines upon you
All around you everywhere
I'll be there

You can lose your way, lose your possessions
Lose your mind and lose direction
You'll see, you'll see, you'll see
You can't lose me

You can lose your faith
You can lose your way
I'm gonna be there
This will never change
No no no no no
You can't lose me

You can lose your faith
You can lose your way
I'm gonna be there
This will never change
Oh yeah
You can't lose me...lose me
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Oooh
Yeah yeah
Em chẳng thể nào mất anh

Em có thể mất đi niềm tin vào tình yêu
Em có thể mất đi lòng tin nơi em, em sẽ thấy
Em chẳng thể nào mất anh

Em có thể mất kiểm soát đánh mất chính mình
Mất đi sức mạnh, mất đi sự bảo vệ bản thân
Em sẽ thấy...
Em chẳng thể nào mất anh

Em chẳng thể nào mất anh bởi anh vẫn ở bên em
Em chẳng thể nào mất anh bởi anh chẳng sẽ không cất bước ra đi
Anh sẽ ở bên em như hình với bóng em sẽ chẳng bao giờ đơn côi đâu
Anh sẽ là vầng dương soi sáng đường em đi
Bên em ở khắp mọi nơi
Anh sẽ ở bên em

Em có thể lạc lối, mất đi bao tài sản
Đánh mất bản thân và sự kiểm soát
Em sẽ thấy là...
Em chẳng thể nào mất anh

Em chẳng thể nào mất anh bởi anh vẫn ở bên em
Em chẳng thể nào mất anh bởi anh chẳng sẽ không cất bước ra đi
Anh sẽ ở bên em như hình với bóng em sẽ chẳng bao giờ đơn côi đâu
Anh sẽ là vầng dương soi sáng đường em đi
Bên em ở khắp mọi nơi
Anh sẽ ở bên em

Em có thể lạc lối, mất đi bao tài sản
Đánh mất bản thân và sự kiểm soát
Em sẽ thấy là...
Em chẳng thể nào mất anh

Em có thể mất đi niềm tin
Em có thể lạc lối
Còn anh vẫn sẽ ở đó
Và đó là một chân lí
Không...
Em chẳng thể nào mất anh

Em có thể mất đi niềm tin
Em có thể lạc lối
Còn anh vẫn sẽ ở đó
Và đó là một chân lí
Oh yeah
Em chẳng thể nào mất anh


Bài hát của: O-Town:

1.
All For Love
All for love, baby Girl what I do, I'll do it for you All for love, baby Baby, my love, it's all for you Oo-oh (All for love) Oo-oh-oh (All...
2.
You Can't Lose Me
Oooh Yeah yeah You can't lose me You can lose your faith in loving You can lose the will to trust, you'll see You can't lose me You can lose control let loose your senses Lose...
3.
Baby I Would
Would I walk through fire Just to be with you, to be with you, yeah Would I cross an ocean Just to hold you, yeah Would I give up all I...
4.
The Painter
If I were a painter Mixing my colors How could I ever find the blue of your eyes The canvas could never Capture the light of your smile, of your smile And girl if...
5.
I showed her
"I Showed Her" It's catching up to me right now Everything that I've said The night I left her there When I said I wanted out I was angry and upset And at the time I...
6.
Liquid Dreams
Liquid Dreams Posters of love surrounding me, lost in the world of fantasy Every night she comes to me and gives me all the love I need. Now this hot girl,...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net