Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

You Spin Me Round

(DJ Royal)

XEM VIDEO

LYRIC:
Yeah I, I got to know your name
Well, if I could trace your private number baby
All I know is that to me
You look like you're having fun
Open up your lovin' arms
I want some, want some

I set my sights on you
(and no one else will do)
And I, I've got to have my way now, baby
(and no one else will do)
All I know is that to me
You look like you're havin' fun
Open up your lovin' arms
Watch out, here I come

You spin me right round, baby right round
Like a record, baby, right round round round
[x4]

I want your love […]

All I know is that to me [x3]
You look like you're having fun
Open up your lovin' arms
Watch out, here I come

You spin me right round, baby right round
Like a record, baby, right round round round

I want your love […]
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Anh, anh phải biết tên em
Ừ, nếu anh có thể lần theo số điện thoại riêng của em
Tất cả những gì anh biết là đối với anh, em nhìn như thể em đang vui thú lắm
Mở rộng vòng tay yêu đương của em ra nào
Anh muốn một chút, một chút tình yêu

Anh dán mắt vào em
(và không ai khác sẽ làm thế)
Và anh, anh phải có cách tiếp cận thôi
(và không ai khác sẽ làm thế)
Tất cả những gì anh biết là đối với anh, em nhìn như thể em đang vui thú lắm
Mở rộng vòng tay yêu đương của em ra nào
Trông nhá, anh đến đây

Em khiến anh quay cuồng, mòng mòng
Như một cái đĩa hát, em ơi, mòng mòng mòng
[x4]

Anh muốn tình yêu của em […]

Tất cả những gì anh biết là đối với anh, em nhìn như thể em đang vui thú lắm
Mở rộng vòng tay yêu đương của em ra nào
Trông nhá, anh đến đây

Em khiến anh quay cuồng, mòng mòng
Như một cái đĩa hát, em ơi, mòng mòng mòng

Anh muốn tình yêu của em […]


Bài hát của: DJ Royal:

1.
You Spin Me Round
Yeah I, I got to know your name Well, if I could trace your private number baby All I know is that to me You look like you're having fun Open up...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net