Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

You're My Mate

(Right Said Fred)

XEM VIDEO

LYRIC:
I'll tell you what I think
I think she's a cow
She's let you down too many times now
Let's go for a drink forget it for now
Put it behind you I think it's your round
Coz you're my mate and I will stand by you
You're my mate and I will stand by you
And in the face of things that could hurt you
You're my mate and I will stand by you

Coz you're my mate and I will stand by you
You're my mate and I will stand by you
And in the face of things that could hurt you
You're my mate and I will stand by you

Coz you're my mate

I'll tell you what I think
I think he's a pain
He ain't got a car but he drives you insane
Let's go for a drink and sink a few
Enough about him let's talk about you

Coz you're my mate and I will stand by you
You're my mate and I will stand by you

Coz you're my mate and I will stand by you
You're my mate and I will stand by you
And in the face of things that could hurt you
You're my mate and I will stand by you

Coz you're my mate

All I wanna do is get drunk here with you
All I wanna do is get drunk here with you
All I wanna do is get drunk here with you
All I wanna do is get drunk here with you

Coz you're my mate and I will stand by you
You're my mate and I will stand by you
And in the face of things that could hurt you
You're my mate and I will stand by you

Coz you're my mate and I will stand by you
You're my mate and I will stand by you
And in the face of things that could hurt you
You're my mate and I will stand by you

Coz you're my mate
Coz you're my mate
Coz you're my mate
Coz you're my mate
Coz you're my mate
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Tớ sẽ nói cậu nghe tớ nghĩ gì nhé.
Tớ nghĩ cô ta là đồ con bò.
Cô ta làm cậu thất vọng nhiều lần lắm rồi.
Nào giờ mình hãy đi làm vài ly và quên phắt chuyện đó đi.
Đừng để ý tới nó và tớ nghĩ tới lượt cậu mời rượu đấy.
Vì cậu là bạn tớ và tớ sẽ ủng hộ cậu.
Cậu là bạn tớ và tớ sẽ đứng bên cậu.
Và nếu như bản chất của sự việc có làm cậu đau khổ,
Thì cậu là bạn tớ và tớ sẽ đứng bên cậu.
Vì cậu là bạn tớ và tớ sẽ ủng hộ cậu.
Cậu là bạn tớ và tớ sẽ đứng bên cậu.
Và nếu như bản chất của sự việc có làm cậu đau khổ,
Thì cậu là bạn tớ và tớ sẽ đứng bên cậu.

Vì cậu là bạn tớ đấy.

Tớ sẽ nói cậu nghe tớ nghĩ gì nhé.
Tớ nghĩ hắn đang đau khổ.
Hắn chẳng có xe nhưng hắn lái (khiến) cậu phát điên.
Nói về hắn đủ rồi, hãy nói về cậu đi.

Vì cậu là bạn tớ và tớ sẽ ủng hộ cậu.
Cậu là bạn tớ và tớ sẽ đứng bên cậu.

Vì cậu là bạn tớ và tớ sẽ ủng hộ cậu
Cậu là bạn tớ và tớ sẽ đứng bên cậu
Và nếu như bản chất của sự việc có làm cậu đau khổ,
Thì cậu là bạn tớ và tớ sẽ đứng bên cậu.

Vì cậu là bạn tớ đấy.

Tớ chỉ muốn say khướt cùng cậu tại đây.
Tớ chỉ muốn say khướt cùng cậu tại đây.
Tớ chỉ muốn say khướt cùng cậu tại đây.
Tớ chỉ muốn say khướt cùng cậu tại đây.

Vì cậu là bạn tớ và tớ sẽ ủng hộ cậu.
Cậu là bạn tớ và tớ sẽ đứng bên cậu.
Và nếu như bản chất của sự việc có làm cậu đau khổ,
Thì cậu là bạn tớ và tớ sẽ đứng bên cậu.

Vì cậu là bạn tớ và tớ sẽ ủng hộ cậu.
Cậu là bạn tớ và tớ sẽ đứng bên cậu.
Và nếu như bản chất của sự việc có làm cậu đau khổ,
Thì cậu là bạn tớ và tớ sẽ đứng bên cậu.

Vì cậu là bạn tớ
Vì cậu là bạn tớ
Vì cậu là bạn tớ
Vì cậu là bạn tớ
Vì cậu là bạn tớ.


Bài hát của: Right Said Fred:

1.
You're My Mate
I'll tell you what I think I think she's a cow She's let you down too many times now Let's go for a drink forget it for now Put it behind you I think...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net