Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Your Clown

(Eiffel 65)

XEM VIDEO

LYRIC:
i don't wanna be your clown again.
and i don't wanna live this triangle.
no i don't wanna be your clown now,
cause i long to carry on.
i don't wanna be your
i don't wanna be your
i don't wanna be your

in the beginning you were oh so clear.
it started out as something pure and sincere,
but now i see, the evil within.
so tell me what's the reason.
in the beginning it was so clean.
nobody else just love was all it could mean.
but now you tell me that there's somebody else,
but you don't want to leave me.

but i don't wanna be your clown again.
and i don't wanna live this triangle.
i don't wanna be your clown now,
cause i long to carry on.
no i don't wanna be your clown again.
no i don't wanna live this triangle.
i don't wanna live your life girl,
cause i long to carry on.
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Anh không muốn làm tên hề của em nữa
Và anh không muốn sống tay ba kiểu này
Không, giờ anh không còn muốn làm tên hề của em
Vì anh ước ao được tiếp tục sống
Anh không muốn là [x3] (tên hề của em)

Ban đầu em thật rõ ràng
Mọi chuyện bắt đầu là điều gì đó trong trắng và chân thành
Nhưng giờ anh thấy rằng có điều đen tối trong đó
Vậy thì nói anh nghe xem lý do là gì
Lúc đầu, mọi thứ thật sạch sẽ
Không có người nào khác, tình yêu như đúng nghĩa của nó
Nhưng giờ em bảo anh rằng có người khác nữa
Nhưng em lại không muốn rời xa anh

[Điệp khúc][x2]


Bài hát của: Eiffel 65:

1.
Blue (Da Ba Dee)
Blue (Da Ba Dee) -* You listen up here's a story About a little guy that lives in a blue world And all day and all night and everything he sees...
2.
Back In Time
Here in the open space, where nothing seems to move at all. I can run this race back in time, from the world I can hide. Here in...
3.
Life Like Thunder
I wanna live my life like thunder Don’t wanna live my life like numbers Wondering why tonight Breaking on through to find my light. I wanna live my life like thunder Don’t wanna live my...
4.
Your Clown
i don't wanna be your clown again. and i don't wanna live this triangle. no i don't wanna be your clown now, cause i long to carry on. i don't wanna be your i...
5.
Move Your Body
khi nao buon thi nghe bai nay nhe anh! always miss you apologize_unknownsoldier tang i_am_your_angel_304 "Move your body" Work your mind mind Work your body move your mind Move your mind mind Work...
6.
Cosa Restera (In a Song)
Acqua azzurra O alba chiara Nel blu dipinto di blu, Cosa rester? Un centro di gravit?. Acqua azzurra O alba chiara E di una terra promessa Cosa rester? Un centro di gravit? Indifferente. Titles Of A Song, That Fly...
7.
Too Much Of Heaven
(Chorus) Too much of heaven can bring you underground heaven ("yea") can always turn around too much of heaven ("heaven") our life is all hell bound heaven (yea) the kill...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net